Feriebibelskolen 2017 i byen Sliliguri, Vest Bengal

En rapport

For første gang ble det arrangert en Feriebibelskole i lokalitetene til "Siliguri Campus Crusade for Christ retreat Center" fra 6. til 9. juni 2017.

Tema var "i-9" som står for Åndens frukt i meg, et tema tatt fra Galaterbrevet 5:22-23. Totalt var det 165 barn og unge fra Bal Vikas Kendra (Barneutviklingssentrene) og 12 barn fra søndagskolene som var aktivt med under hele denne leiren som varte i fire dager.

Denne feriebibelskolen ble organisert og programmet lagt av profesjonelle lærere som har vært involvert i undervisning av barn i mange år og derfor hadde med seg stor kompetanse som ble levendegjort i dere tjeneste.

Det ble gitt tid til tilbedelse, lovprisning, undervisning, lek og talentkonkurranser, veiledning og sjelesorg. På den siste dagen presenterte hver klasse sitt program som viste deres evner og talenter. Dette gjorde de med iver.
 
    En av lærerne kommenterte sin klasse og sa: "Både guttene og jentene lærte seg selv koreografien i løpet av én dag og fremførte denne med sikkerhet." Dette viser samholdet og samspillet mellom barna.

I store avslutningen viste barna frem sine gaver og sine diplom/sertifikater som ble presentert til den enkelte av pastor Subhash Samuel, Rana Samuel og søster Binu Pradhan (vår resurs person).

På denne siste dagen i tilbedelsen ble det gitt anledning til overgivelse og mange av barna ble oppløst i tårer og gav sine liv til Jesus som løste dem fra smerter og byrder i sjelen. Mange av barna fortalte skjulte ting fra deres liv og ble forløst fra all slags traumer. Vi takker Gud for at han kom nær og viste seg selv i denne leiren for å velsigne alle barna og deres omsorgspersoner.

Den 9. juni på ettermiddagen etter avslutningen, gikk vi med barna til Vann-parken og hadde det bare hyggelig. Vi takker alle dere kjære venner og medarbeidere for deres verdifulle forbønn og for økonomisk hjelp så at vi kunne ha denne vellykkede Feriebibelskolen dette året.


Med hilsen i Jesus
Raja Samuel


Webmaster