Kraftig kampanje mot barneprostitusjon i Vest Bengal

 

 

 

 

 

 

India har et kjempeproblem med prostitusjon og salg av jenter til bordellene i hele landet. Våre venner og medarbeidere i Bethel Church, har lenge sett dette problemet og har nå bestemt seg for å gjøre et fremstøt for å opplyse vanlige folk om faren ved denne kriminelle virksomheten. Fra Swadipt Samuel har vi fått denne rapporten:Hva skjer nå?


Det finns 800+ rapporterte barneprostitusjonssaker i staten Vest Bengal. I hele India regner en med 2546 tilfeller av barneprostitusjonssaker i årene 2006 til 2010. Staten har behandlet 115 av 130 saker de samme årene. I løpet av de samme årene ble 679 barneprostitusjonssaker rapportert til myndighetene. Bengal topper listen med 200 tilfeller, etterfulgt av Bihar med 152. Det ser ut til at Bengal og Bihar er de to statene i India som topper listen over barneprostitusjonssaker.

Byen Siliguri, Darjeeling, Jaigaon og nærliggende landsbyer, er tett innpå fire internasjonale grenser mot Kina, Nepal, Bangladesh og Bhutan. Dette er områder som i nyere tid har blitt sentrum for kriminelle nettverk som er dypt involvert i handel med prostitusjonsslaver til og fra India.

Siliguri ligger i nærområdet til østlige byer i Nepal og er en større by og er et naturlig kontaktledd for den nordøstlige delen av India. Siliguri har også blitt den største og fremste base for kontakt med prostitusjonstrafikken i hele India.

I henhold til Den Internasjonale Arbeiderbevegelsen (ILO), blir 12 000 kvinner bortført som seksslaver fra Nepal til India hvert eneste år. Av disse er 70 % barn og de fleste av disse kommer over grensene til Bengal

Hvordan ble vi engasjert?

I vårt evangeliseringsarbeid med nyplanting av menigheter i teplantasjene i fjellene rundt Siliguri, kommer vi til hele tiden i kontakt med lokalbefolkningen og familiene i landsbyene. Det er en forferdelig tragedie å oppleve at hver eneste landsby vi kom til har sin historie om barn eller landsbyjenter som har blitt solgt eller som har blitt borte, er voldtatt eller mishandlet. De fleste av disse hendelsene blir ikke rapportert.

Denne virkeligheten la en byrde på oss og vi så at vi må gjøre noe for å redde disse menneskene fra denne nye formen for slaveri. Som Bibelen sier vi skal gjøre: Rykke folk ut som en brann av ilden (Judas brev 23). Vi begynte med en liten gruppe og ønsket å starte et opplysningsprogram for å vise hvordan disse kriminelle nettverkene opererer.

Hvem er i faresonen?

De mest utsatte for denne typen kriminalitet er unge gutter og jenter mellom åtte og femten år. De blir tilbudt jobber som hjelpere i hjem og blir så tatt med til større byer hvor de blir solgt som sexslaver, tiggere, hushjelper osv. Vi arbeider sammen med disse som er i faresonen. Det finns mange fattige familier som selger barna sine for en ussel sum penger.

Hva kan vi fortsatt gjøre nå?

Som Bibelen sier i Jes 5:13, ber vi, oppmuntrer og lærer folket om de kriminelle nettverkenes arbeidsmetoder. Vi har en gruppe som gjennomfører opplysningskampanjer i avsidesliggende landsbyer og på de store markedsplassene for å opplyse folket om denne trafikken ved hjelp av dans og drama og sketsjer.

Dette prosjektet har skapt anerkjennelse blant lokalbefolkningen og i mange kirker og menigheter. Det har ført til mange invitasjoner om å oppføre flere slike opplysningskampanjer i andre og fjerne landsbyer i fjellområdene. En av lokalavisene publiserte artikler om vårt arbeid og det har ført til at vi har nådd ut til mange flere.

Vi ønsker å se mennesker som har blitt utsatt for denne typen kriminalitet oppleve beskyttelse og gjenopprettelse i under Guds varetekt.

 

 

 

 

 

 

 

Swadipt Samuel leder programmet

 

Kraftige visuelle virkemidler tas i bruk

 


Pinki Samuel appellerer til folket

Alle bilder av Swadipt SamuelForbønn

Vi ønsker at de som leser denne rapporten må gjøre forbønn for disse unge menneskene som av kjærlighet til barna gir seg hen til dette prosjektet.

Det er ikke tvil om at de utsetter seg for betydelig fare fra de kriminelle nettverkene som vil vil kunne se sin virksomhet truet.

 

 

 

Webmaster