Har du noen spørsmål? Her er svar -

 


Dalitbarn fra musaharfolket
Dalitbarn fra musahar-stammen

Flere barn fra musaharfolket
Alle nysgjerrige og skeptiske

Dalitbarn musaharfolket
Intelligente barn uten skolegang

Har du flere spørsmål?

Skriv direkte til:

Torolf Karlsen,
Torgny Segerstedtsv. 13,
5143 Fyllingsdalen,
Mobil 996 97 543
torolf.karlsen@dalitbarna.org

 

 

 

 

 

 

 

   
Du har sikkert en del spørsmål som du gjerne ville ha svar på. Vi har laget et
oppsett på noen av de mest alminnelige spørsmål og håper du finner svar her.
 
   

1

Hvem er dalitbarna?

 

2

Hva er fadderordningen?

 

3

Hva koster det?

 

4

Hvem er ansvarlig for ordningen?

 

5

Hvem mottar pengene i India?

 

6

Hvor lenge må man fortsette med støtten?

 

7

Kan jeg underholde mer enn ett barn?

 

8

Kan flere underholde et barn?

 

   

 
   

Hvem er dalitbarna?

 
Dalitbarna er barn til en gruppe mennesker i India som lever under fattigdoms-grensen og på alle måter er underprivilegerte, utsatt for all slags urett og undertrykkelse i 3000 år.  
   
Til toppen  
   

Hva er fadderordningen?

 
Fadderordningen er en måte på hvilken en kan underholde ett eller flere dalitbarn
på skole i India og i delstaten Nord-Bihar. En person eller en familie kan være
fadder for barna.
 
   
Til toppen  
   

Hva koster det?

 
Det koster kr. 200,- i måneden å underholde ett barn. For disse pengene får
barnet skolegang, skoleuniform, skolemateriell, ett sunt og godt måltid mat per
dag og lærerne blir også betalt.
 
   
Til toppen  
   

Hvem er ansvarlig for ordningen?

 
Pinsekirken Tabernaklet står for ordningen. Menigheten er en registrert pinsemenighet og fører regnskap for innkomne gaver til fadderordningen.
Menigheten har egen statsautorisert revisor.
 
   
Til toppen  
   

Hvem mottar pengene i India?

 
Bethel Church Association som er vår søsterkirke i India gjennom 50 år, er
mottaker av pengene. De fører regnskap med alle midler mottatt fra Norge via godkjente bankkonti. BCA har eget system på ordningen hvor dalitbarna blir fulgt
opp med skolegang og annen hjelp.
 
   
Til toppen  
   

Hvor lenge må man opprettholde støtten?

 
Støtten gjennom fadderordningen må opprettholdes i minst ett år. Dette for at
barnet ikke skal bli stående utenfor skolesystemet f. eks. midt i skoleåret. Men vi anbefaler at man tar sikte på flere års støtte slik at barnet får fullføre minst 7.
klasse.
 
   
Til toppen  
   

Kan jeg underholde mer enn ett barn?

 
Du kan underholde mer enn ett barn. Er det ditt ønske kan vi ordne dette slik at
du får ansvar for flere dalitbarn. Behovene er store og det finns tusener av barna
fra fattige dalitfamilier som trenger å sende barna sine på skole.
 
   
Til toppen  
   

Kan flere underholde et barna?

 
Flere kan gå sammen om å underholde ett barn eller flere. Dette kan gjøres av
enkeltpersoner eller grupper, slik som søndagskoleklasser eller foreninger og lag.
 
   
Til toppen