SOMMERRAPPORT FRA DALITARBEIDET I INDIA

Først, men ikke minst må vi gi en takk til alle dere faddere for å trofast være med i dette store arbeidet som pågår. Nytt år startet på en normal måte, men det tok ikke lang tid før situasjonen endret seg også i India på grunn av Covid-19.

Alle skoler, sentre og kirker ble stengt og etter hvert kom portforbud. Alle dagarbeidere kunne ikke lenger arbeide. De fikk og får fremdeles ingen lønn, og de hadde ingen penger å sende hjem til sine familier. I India finnes ikke dagpenger og sosiale ordninger, i alle fall ikke for de kasteløse. Mange trodde at dette med portforbud og nedstenging skulle gå over ganske raskt, men det ble stadig utvidet. De som arbeidet i de store byene ønsket å reise hjem til sine familier, men ingen tog og buss gikk. Mange begynte å gå til fots, lange avstander, noe som førte til at mange ikke klarte påkjenningene.

Vi ble enige med våre medarbeidere at de månedlige pengene som fadderne gir til dalitbarna skulle brukes til mat og lignende til barna og familiene deres. Dette vil vi fortsette med så lenge krisen varer og så lenge pengene strekker til. Det er usikkert når skoler og sentre kan åpnes igjen, det har vært nevnt juli eller kanskje ikke før i oktober.

Vi har ikke fått melding om at noen av «våre» har blitt syke. Våre 23 omsorgspersoner har gjort så godt de kunne for å holde kontakt med alle barna og familiene deres. Dette på tross av restriksjoner mot å bevege seg som normalt, men mobiltelefonen har vært til hjelp og de har også kunnet kjøpe skrivemateriell og bøker for en slags hjemmeundervisning.

Fattige mennesker samles for å få mat Coronapandemien herjer i India
Folk er desperate etter hjelp Maten utdeles etter rettferdige prinsipper


Vi var kjapt i gang med innsamling av ekstra penger. Pinsekirken Tabernaklet, sammen med komiteen vår og oppfordring via SMS, har vi har kunnet sende hjelpepakke 1, 2 og 3. Vi vil også søke og hjelpe videre, siden Covid-19 sammen med stor arbeidsløshet, vil skape en nødsituasjon i lang tid fremover. Takk og takk igjen til dere som har sendt ekstra penger til dette hjelpearbeidet.

Når denne rapporten skrives, har de har hjulpet mellom 2000 og 3000 familier med matrasjoner. Raja, Rana og Pinky og deres medarbeidere, gjør en utrettelig innsats i dette arbeidet. De trenger tillatelse fra myndigheter, tillatelse til å kjøre fra sted til sted og politibeskyttelse for å hindre mobben å stjele fra dem, under utdeling av rasjoner. Rajas ord var at mange frivillige er med i dette store arbeidet som nå pågår. Dersom dere har mulighet til å logge dere inn på nettsiden til www.dalitbarna.org vil dere finne oppdateringer og bilder fra situasjonen både i Katihar og Siliguri. Se også vår Facebook-side: www.facebook.com/PTBdalitbarna/

Vi har for tiden 269 fadderbarn. Noen faddere har sluttet av personlig grunner og dødsfall. Barna «deres» blir tatt hånd om økonomisk fra ekstra midler til dette formålet så langt det rekker. Vi har fått fire nye faddere siden nyttår. Vi har selvfølgelig også mange nye barn som venter på en fadder. Fra juni måned vil 34 barn avslutte i BVK sentrene. Alle er ferdig med klasse 10 og 12. 14 av dem vil gå forskjellige kurs, IT-kurs, skredderkurs og noen vil ta sertifikat. De resterende 20 vil prøve å finne en jobb når Covid-19 er på vei ut.

Alle dere som har en av disse barna vil få beskjed om at de avslutter og vi ønsker at dere kan fortsette med et nytt barn. Så må vi fortelle at sommerleiren for barna som var planlagt i juni/juli, ikke kan gjennomføres, selvfølgelig på grunn av Covid-19. Pengene vi har avsatt til dette må vi spare til neste år. Vi vil bare si, selv om det er vanskelig å forstå når man ikke har vært i India, at India ikke er som Norge. Alt er annerledes og når nød og slike situasjoner oppstår, trengs det klokskap og villighet til å hjelpe så mange som mulig.

Vi planlegger vårt årlig faddermøte 2. november 2020 kl. 18.00 i Pinsekirken Tabernaklet.
Avtalegiro: Dette er viktig: Vi må be om at alle dere som har opprettet avtalegiro med Pinsekirken Tabernaklet (på eget utfylt skjema), følger med om dere blir trukket hver måned. Vi har hatt noen tilfeller hvor betalingen har stoppet opp uten at vi har kunnet følge med og ikke fått noen beskjed. All betaling via avtalegiro går først til PTB's hovedkonto og blir videreført til «Dalitbarnas» konto. Ta kontakt om det er noe som ikke fungerer.
Kontakt: til toro-kar@online.no eller tel: 996 97 543/922 69 483

RAPPORT FRA SAFE HOUSE I SILIGURI

Safe House er hjem for barn som på ulikt vis er reddet ut av menneskehandel. Sju jenter og en gutt har fått et trygt hjem der de er omgitt av dedikerte voksne som er både foreldre og hjelpelærere, slik at de kan trives på skolen, få hjelp til skolearbeid og lære å bli trygge på seg selv. Det har vært litt utfordringer med skifte av voksne. Tidligere bodde en ung familie med et lite barn sammen med dem. De har ikke klart å skaffe en ny familie, så nå er det Rana og Pinky som har hovedansvaret, men de har ansatt to voksne kvinner som er til stor støtte for barna, både med hensyn til skole og sosialt samvær.

Det har vært store utfordringer de siste to måneder, men hjemmeskole og portforbud, slik at barna har måtte oppholde seg innendørs hele tiden. De får skole oppgaver på Whatsapp, og det fungerer bra på de datamaskinene vi kjøpte til dem i fjor. Problemet er at de ikke har egen datalinje og alt må gå gjennom en mobiltelefon. Det er mange oppgaver som skal besvares, og det går dessverre tregt på den ene telefonen de bruker!

Barna sammen med Rana og Pinky Barna har blitt reddet fra menneskehandel

Det er ennå usikkert om de får tatt noen eksamener i vår for de dataprogrammene som skolene skal bruke, fungerer ikke ordentlig ennå. De to voksne er flinke til å aktivisere barna. De forteller også barna om Jesus og har bønnestunder og tilbyr bibelstudier på kveldstid. Det er synd de ikke kan bruke syklene sine, men de prøver å få til inne aktiviteter og barna er glad i å danse og synge. Rana og Pinky har vært forutseende og kjøpt inn mat før den store "lockdown", slik at de ikke har lidd noen nød.

DETTE ER BARNA

SUNITA er den eldste. Hun er fylt 14 år, begynte sent på skole, men klarer seg bra nå. Hun liker å lese, og studere i bibelen, synger og spiller gitar. Hun trener også Karate. NANDINI er 13. Hun går i 6. klasse, er flink til å tegne og det bor en liten kunstner i henne Både BARSHA, NITU, SUBHASNA og SABIR er 10 år, men de går på litt forskjellige klassetrinn. Subhasna går i 4. klasse, og gjør det veldig bra. Hun liker å tegne og danse. Basha og Nitu går bgge i 1. klasse. Nitu liker å danse. Barsha trives best ute og lengter etter å få bruke sykkelen. Hun lærer veldig fort, og kan nok flyttes opp. Sabir er den eneste gutten. Han går i 3. klasse. Han er svært skarp og får bare toppkarakterer. Liker hjernetrim og elsker vanskelige gåter. Rima er 8 år og går siste året i forskolen, hun har en del å ta igjen, og er litt sjenert. UPASANA er bare 4 år. Hun går i barnehagen og elsker barbiedukker.