Fadderprosjektet i india – juni 2019

 
KORT OM DALITARBEIDET
Det er igjen tid for en ny rapport fra fadderprosjektet i India. Siden dere fikk det siste DALITNYTT har flere barn sluttet i BVK-sentrene. Det er i alt 16 barn som har blitt store og derfor naturlig går ut og fortsetter sitt liv utenfor sentrene våre. Av disse er det tre jenter som har giftet seg og stiftet familier.
Seks unge som avsluttet klasse 12, har gått videre med andre studier, en ung mann har startet eget firma og arbeider med IT. Kompetansen har han fått hos oss. Fire andre har sluttet hos oss for å ta fatt på egne liv og så er det to unge som har flyttet med sine familier til et nytt sted langt fra vårt område. Vi har trofaste faddere, men noen har av naturlige årsaker avsluttet sin støtte. Vi har likevel tatt inn sju nye barna som nå har støtte. I dag har vi 262 barn fordelt på åtte forskjellige sentre i både Bihar og Vest Bengal. Rana skriver at alle barna har det bra. Nytt semester startet første uken i april. Alle barna fikk nye lærebøker, ransler, uniformer og nødvendig skolemateriell. Alle har også fått gensere og nye sko. Rana takker alle fadderne for verdifull støtte slik at disse underpriviligerte barna nå er i stand til å få skolegang. Mange av dem gjør det svært godt på skolen.

SEMINAR OG SOMMERLEIR
Raja skriver videre at den 11. mai hadde BVK seminar for alle omsorgspersonene. Dette for å dyktiggjøre dette viktige personale og skjerpe omsorgspersonene i deres oppgaver. De siste dagene i mai ble den årlige sommerleiren avviklet i Matigera i Siliguri. Fra 29. mai til 1. juni var 165 barn samlet sammen med 20 omsorgspersoner for å få undervisning i mange aktiviteter. Her fikk de oppleve hva det betyr å utvikle forskjellige ferdigheter, både i fysisk og psykisk.


Alle barna samlet til sommerleir

BVK hjelper barna til Jesus gjennom lek, sang og musikk. De knytter nye venn-skapsbånd som kan vare livet ut. Barna fra Katihar ble kjørt med to busser og reisen tok fire timer. Alt dette blir finansiert med midler fra prosjektet her hjemme.

GARIMA SHA
Garima er en liten jente som liker å lese for å gjøre fremtiden sin lysere. Hun kom til senteret da hun ble kjent med et av "våre barn". Garima kommer fra en veldig fattig familie. Hennes far sitter langs med veien og selger frukt til livets opphold. Hennes mor tar vare på hjemmet så godt hun kan. Garima har to yngre søstre. Hun går nå i 2. klasse og ønsker å bli politi. Når vi spør hva hun liker å spise sier hun alltid "banan". Hennes mor hørte om BVK og kom til noen foreldremøter. Hun følte at dette var unikt og spurte om vi kunne ta inn Garima. Hun fortsatte å henvende seg til oss for hun ville at Garima skulle ha en fremtid og håp. Så vi tok Garima inn i et av våre sentre og hennes mor var svært takknemlig for det.

JOYTISH RISHI
Joytish er yngst i familien. Han har fire eldre brødre og en søster. Hans far en richaw-puller (sykkeldrosje) og det er også hans eldre bror. Han har aldri gått på skole. Joytish sin familie ønsker at deres yngste barn skal få studere og få et annerledes liv. Han vil bli den første i sin familie som får gå på skole. Omsorgspersonene er også opprømt over denne gutten og ønsker å se han utvikle seg. Han elsker å spille cricket og tegne og male. Mange av dalitbarna har mange talenter og kan komme langt om de får muligheter til det.


NYTT OM ADIVASI TOLA – ETT AV SENTRENE VÅRE
Vi opplevde at eieren av huset vi leide, hvor vårt Adivasi Tola holdt til, ville selge eiendommen og barna måtte flytte ut. Over lang tid oppholdt de seg under et tre. Men eiendommen ble ikke solgt og de fikk til slutt en avtale om å leie på nytt og de kunne flytte tilbake. Ikke alt går like lett bestandig, men med tiden til hjelp ordner det meste seg.BILDER FRA SOMMERLEIREN FOR DALITBARNA I SILIGURI

 
Her er bilder av de unge deltakerne i konferansen sammen med lærerne og kjøkkenpersonalet 

EN TAKK TIL DERE ALLE
Vi er takknemlig for alle våre faddere som trofast sender sin støtte til prosjektet. Dette betyr langt mere enn giverne kan fatte. Det betyr et nytt liv med mange nye muligheter for barna som mottar støtten.

 
 

Vi trenger flere faddere til nye barn!
Kontakt: Inger og Torolf Karlsen, Nye Sædalsveien 84, 5099 Bergen,
E-post:
toro-kar@online.no  Tlf. 92269483 / 99697543
Konto for dalitbarna:
3633 43 84033