Seminar for omsorgspersoner i BVK- sentrene 2012

     

Det har lenge vært ønske om å avholde et seminar for alle omsorgspersonene som er engasjert i arbeidet med dalitbarna. Ettersom prosjektet har vokst og i dag teller 8 sentre med til sammen 250 barn er det et klart behov for omsorgspersoner som hver dag er til stede i BVK sentrene for å se til barna og veilede dem og hjelpe både barna og deres familier i hva det måtte være.

Mennesker med kall
Disse omsorgspersonene er unge mennesker med et kall til omsorg for barna. Flere av dem har god utdannelse og kunne fått seg gode jobber i det indiske samfunn, men velger å følge opp dalitbarna og lære dem sannhetens vei. Deres innsats er uvurderlig og vi forsøker å oppmuntre dem og støtte dem økonomisk så langt vi kan.

Søknad om midler
Straks vi så behovet for et seminar for omsorgspersonene begynte vi også å søke etter penger til det. Komiteen for dalitbarna som sitter med ansvaret for den daglige driften av prosjektet på hjemmebane, søkte til Stiftelsen for Skjørsanden Leirsted om midler til seminar i november 2011.

Stiftelsen Skjørsand Leirsted
Vi fikk kr. 15.000,- fra stiftelsen og disse pengene sendte vi ut i mars og dermed var veien til seminaret ganske kort.
Den 15. mai reiste omlag 30 personer til et flott sted ved navn Mirik som ligger høyt oppe i fjellet ikke langt fra det kjente Darjeling med utsikt til Himalaya. Lærere var to  unge kvinner med kompetanse rettet mot barn fra lavkastemiljøer.

En suksess
Seminaret ble en suksess og alle deltakerne ble oppmuntret og fornyet i sitt kall. De lærte mange nye ting og vil stå bedre rustet til sin gjerning blant barna i sentrene. Ikke minst fikk de oppleve verdien av fellesskapet i en felles gjerning og disse dagene (3 dager) vil bety utrolig mye for den enkelte.

Et nytt kurs
Det fine er at de har bare brukt halvdelen av pengene hvilket betyr at de har penger nok til et nytt seminar som vil bli avholdt om ca. tre måneder.

Vi takker Stiftelsen Skjørsanden Leirsted for deres sjenerøsitet og for alle som har bedt for seminaret. Det har vært til stor velsignelse.


Torolf Karlsen
koordinatorTa kontakt med:

Torolf Karlsen,
Nye Sædalsveien 84,
5099 Bergen
tel 996 97 543
E-post: toro-kar@online.no
 Området ved Mirik

Alle seminardeltakerne

Gruppearbeide

Subhash underviser

Undervisning for alle

Intense samtaler

Kompetente lærere underviser


Miniatyrbilder - klikk for større
Bilder: Swadipt Samuel

   
 
Webmaster