En rapport fra en India-reise februar 2015

I tiden 5. til 17. februar, var Ingere og Torolf Karlsen på tur til India. Oppdraget var å holde kontakt med vår søsterkirke i India, Bethel Church Association og styrke fellesskapet og se til hvordan alt har utviklet seg sisden sist vi var der.

Reisen ble på alle måter vellykket og fellesskapet styrket. Vi fikk møte de flest av dalitbarna i deres respektive sentre og treffe mange av omsorgspersonene og ledere på de forskjellige plan. Vi kunne konstantere at arbeide med fadderprosjektet går fint og at det ikke er uregelmessiheter av noe slag noe sted.

 
Dette er barn og unge fra senteret Adivasi Tola sammen med sine omsorgspersoner

Det var herlig å treffe daitbara og se den forandring som finner sted med dem. De har utviklet seg og blir flotte gutter og jenter. Mange av dem gjør det godt i skolen og viser iver for sine studier. Nå har flere av dem kommet opp i høyere klasser så som klasse 10, 11 og 12.

Vi fikk også møte andre sider av dalit-arbeidet som drives av Bethel Church og besøkte området som kalles Pranpur Block, et område hvor det bor nesten utelukkende daliter i sine enkle og fattige landsbyer. Bethel Church har et flere utviklingsprosjekt på gang. Ett av dem var alfabetisering av voksne kvinner. Det var virkelig gledelig å se hvordan disse kvinnene reiser seg fra fornedrelse og blir høyreiste og frimodige og i stand til å lese og skrive navnet sitt.På denne reisen fikk vi, Inger og Torolf Karlsen, besøke flere av sentrene for dalitbarna. Det var en opplevelse å møte barna igjen. De fleste av dalitbarna har vi møtt før, men nå var det spesielt gledelig å få observere at de har blitt mer modne, lært mange ting og kan samtale med oss på engelsk. 

Vi merker den gode orden og den genuine omsorgen som omsorgspersonene viser ovenfor barna. Det råder en atmosfære av kjærlighet og forståelse mellom alle i hvert senter hvor  troen er en sentral sannhet som holder alle ting sammen.

Vi gledet oss også over at ledelsen I Bethel Church våker over hvert senter og sørger for at alt går på skinner. I alle sentrene følges et ferdig opplagt program som innkluderer mange slags aktiviteter. Disse tar  sikte på å utvikle dalitbarna, fysisk, mentalt, sosialt og åndelig.

Vi vil presisere at vi ikke har oppdaget noe form for urederlighet i spørsmålet om penger. Det vi har opplevd også denne gangen, har styrket vår tillit til alle som har ansvar for prosjektet. Vi vil derfor ønske alt godt og mye velsignelse over fadderprosjektet i India.


Torolf Karlsen
Misjonsleder og koordinator


Se hele rapporten fra turen
Se større billedalbum fra reisen til India 2015