Rapport fra barneutviklingssentrene (BVK) fra april til september 2009

     

Kjære venn og fadder,

Det er en glede å få bringe en rapport fra vårt arbeide blant dalitbarna i India. Som du vil se av rapporten har fadderbarnprosjektet ringvirkninger inn i dalitenes samfunn i de nærområder som ligger opp til barnesentrene (nå 5 i tallet). Dette skyldes din og andre fadderes trofaste innsats og vi vil igjen takke deg for at du er med.

Torolf Karlsen
koordinator for prosjektet

 


Dalaitbarn i senter 2
Dalitbarna i Senter no. 2

Dalitbarna i Senter 3
Dalitbarna i Senter no 3

Skolehuset i Senter 3
Skolehuset i Senter no 3

Barna har fått tannkrem og tannbørste
Barna har fått tannkrem og børste

Barne med nye ransler
Barna med nye ransler


Alle bilder: Swadipt Samuel
Miniatyrbilder. Klikk for større
 


Dalitbarna opplever
Global Handwashing Day
oktober 2008Barna lærer å vaske sine hender
før måltider og etter toalettet

 

 

Swadipt SamuelSiden vi grunnla dalitbarnas barnesentra (Bal Vikas Kendra) har vi sett en sterk bevegelse fremover mot et endret livsmønster blande de undertrykte (dalitene). Det har skjedd ved samvittighetsfull innsats og inderlige bønner som igjen har ført til en absolutt endring i deres statiske livsstil. Etter all denne innsatsen kan vi uten tvil hevde at Bal Vikas Kendra er innefor rekkevidden av en stor endring i hele dalitsamfunnet livsførsel og kan allerede nå se en fargerik transformasjon finne sted, noe som gir oss håp og tro for at hele India kan få del i noe av denne forvandlingen.

Vi ser klart at nå demrer det et nytt håp og en lengsel etter frihet fra det statiske og ensomme livet i fattigdom og uvitenhet. Det lokale dalitsamfunnet ser tydelig at ved det samvittighetsfulle arbeidet som blir gjort for barna, demonstreres det en ny definisjon av hva livet er og dette skaper utvikling og åndelig forvandling. På denne måten opplever nå dalitene at deres drømmer og aspirasjoner blir realisert gjennom det som skjer med deres barn.

Forståelsen av lærdommens viktighet vokser i dalitenes samfunn og nå kommer de voksne dalitene og vil ha del i undervisningsprogrammene våre. Vi fortsetter å undervise barna og mange av de som har ansvar for å passe barna (caregivers) ber at lærerne må inkludere dem i undervisningen. Barna er også opptatt med kunstutforming på sine sentra. Etter hvert som tiden går blir det utviklet nye ideer og disse igjen setter forvandlingens hjul I bevegelse. Vi ber at Gud må gi oss alt vi trenger for å kunne opprettholde aktiviteten til hans ære.

TRANSFORMASJON VED UNDERVISNING
Bal Vikas Kendra (barnesentrene) har hele tiden arbeidet for at de involverte skal oppleve forvandling. Det er viktig å dele dem inn i grupper som samsvarer med deres legning og alder.

Aldersgruppen 0-6 år
De minste barna fortsetter med å lære seg alfabetet på språket engelsk og hindi. De lærer seg å skrive, å sitere små vers, grunnleggende regning som består av å legge til og trekke fra, divider og gangetabellen. Disse minste barna utvikler seg positivt kulturelt ved å læring som kommer fra leker og spørsmål.

Aldergruppen 7-12 år
Litt større barna får undervisning i engelsk og hindi, de lærer seg matematikk, grammatikk, moralske verdier og skriftsteder fra Bibelen. De blir ofte spurt om å lede senteret andaktsstunder for at de skal utvikle systematisk lederskap og bli flinke i dette.

EKSAMENER DEN 10. AUGUST 09
Ved alle våre sentra ble det gjennomført en eksamen for å finne ut hvilken utvikling hvert barn hadde hatt. Likeså for å teste lærernes gjerning blant barna. Alt for å forbedre nivået ved sentrene. Resultatet blir fremdeles analysert og vil bli ferdig andre uken i september.

SOSIALE ENDRINGER
Hver måned blir det sammenkalt til et møte og hvor både foreldre og andre fra det lokale dalitsamfunnet er representert. Vi gjør dette for å skape bevissthet omkring begrepet læring og ansvar. Vi har også spesielle foreldremøter adskilt fra dalitsamfunnsmøter. Med de siste blir det skapt en bevissthet som går på det sosiale aspektet hvor vi prøver å mobilisere dalitene til å tenke og ta inn en større verden.

FORELDREMØTER
I disse møtene er det åpen diskusjon mellom foreldre og lærere slik at man kan forstå det enkelte barns personlige behov så vell som for å redusere de faktorer som hindrer utvikling til dypere kunnskap og rett vekst som et individuelt barn. Resultatene som kommer etter slike foreldremøter er svært positive og foreldres skepsis og uvitenhet forandrer seg. Barnas foreldre og lærerne arbeider sammen for å fremelske en god utvikling hos det enkelte barn.

BEVISSTGJØRING I RELASJON TIL HIV OG AIDS (23. APRIL 09)
Vi avholdt et stort bevisstgjøringsmøte vedrørende HIV og AIDS for dalitsamfunnene og barnas foreldre. Denne typen møte ble holdt i alle sentra og gjestetaler var leger med kompetanse innen medisin. Legen underviste slik at det også var forståelig for et barn. De forklarte hvordan viruset kan unngås og hvordan man kan beskytte seg selv. Legen brukte anskuelsesmetoden for at undervisningen skulle nå frem til de som var analfabeter også. Da undervisningen var slutt ble det stilt mange spørsmål og mange takket legen som hadde undervist og oss som hadde initiert kurset.

BARNEBRYLLUP (31. MAY 09)
Barnebryllup blir fortsatt åpenlyst praktisert i India selv om Indias konstitusjon forbyr slik praksis. Vi arrangerte et seminar for å bevisstgjøre folk mot dette onde i mai 2009. I dette seminaret ble det forklart hvilke alvorlige konsekvenser denne praksis fører med seg – med tanke på de traumer et barn opplever når det blir giftet bort i en så tidlig alder. Det ble lagt vekt på å forklare for de fremmøte de alvorlige psykiske, sosiologiske og fysiske problem som kan komme som en følge av å presse barn inn i et slikt forhold.

FAMILIEN – EN GUDGITT ENHET (14. AUG. 09)
Møter ble holdt i hvert senter for å bevisstgjøre folk på hvor viktig familien er og hvordan Gud velsigner familien. Ideen om familien, at den er innstiftet av Gud og har sinn betydning og sine behov med sine egne verdier, ble tydelig forklart. Dette var et kristent samvær men de fremmøtte var helt åpne innfor Guds ord og de viste tydelig aksept av bibelens sannheter.

FYSISKE FORANDRINGER
Barna er med i jevnlig fysisk aktivitet. Dette for å gjøre dem kvikke og skjerpe reaksjonsevnen og forhindre at kroppen stivner til. Vi tror at en frisk kropp også påvirker hjerten til å reagere som den skal. Foreldre blir oppmuntret til å ta del med barna i sportslig aktivitet og lek. Det vil bringe barna tettere til sine foreldre og utvikle et sunt fellesskap og følelse at samhørighet innad i familien. Vi organiserer jevnlig små seminarer med fokus på renslighet og hygiene. Ikke bare for barna men også for deres familier og dalitenes lokalsamfunnet.

ÅNDELIG FORANDRING
Barna synger godt de åndelige sangene og er aktive I drama basert på bibelske fortellinger. De lærer om Bibelens troshelter. De lærer seg å be og ber personlige bønner som er i henhold til deres eget behov.

MØTER I SENTRENE
Noen ganger holdes det åndelige møter i sentrene hvor alle i nærområdet inviteres til å komme. Vi holder slike møter for at mennesker skal bli satt fri fra det verdslite livet og komme inn i Guds lys. I noe av sentrene er det ungdommene våre som har regien. Før slike møter samles ungdommen til bønn og faste. Da tar de den maten du skulle ha spist og gir til familier som er i sterk behov av hjelp i deres eget lokalsamfunn.

BØNNEEMNER:
• Be for alle fadderbarna i alle sentrene
• Be for barnas foreldre og slektninger
• Be for alle som har ansvar for barna og for lederne
• Be om at vi må få flere klasserom ved tre av våre sentra
• Be for Mary Chetri, ansvarlig i BVK nr. 4 som mistet sin far nylig. De har store økonomiske problemer


Swadipt Samuel,
Katihar, Bihar, India

 

   

   

Webmaster