Rapport fra barneutviklingssentrene (BVK)  november 2007

     


Vi i Bal Vikas Kendra arbeider av all vår makt for utviklingen av den sosiale og økonomiske tilstand som råder blant kasteløse. Vi ønsker å hjelpe dem også med tanke på at de må få en bedre fremtid.

1. Nytt fra Bal Vikas Kendra Nepali Tola:
La meg først fortelle at Bal Vikas Kendra Nepali Tola er å finne i utkanten av byen Katihar i nærheten av Civil Court (rettslokalet) i sentrum av det vi kaller et samfunn av mennesker som lever i India men som opprinnelig kommer fra Nepal og er av mongolsk opprinnelse. Disse menneskene har sin inntekt fra dagsarbeid de utfører og fra salg av lokalt brygg som de lager. Den neste generasjonen finner nå sin plass i det militære som sjåfører og renholdere. Disse menneskene er spesielt flinke til å lage prydgjenstander og kunst. Deres kvinner er virkelige gode med søm og broderinger. Bal Vikas Kentra Nepali Tola sørger for 25 barn fra dette samfunnet. Alle disse barna går på Bethel Mission English Schol i Katihar (misjonsstasjonen) og får dermed en bedre utdannelse.

Aktiviteter
Hver ukedag (mandag til fredag) er det skole to timer på ettermiddagen fra kl. 16.00 til 18.30 Klassen starter med Guds ord og bønn og deretter har barna undervisning og til slutt kroppsøving hor de får rikelig anledning til lek og moro som også bygger dem opp fysisk. En gang i uken er de større barna med på å rydde og gjøre rent på stedet, noe som er en opplæring i sosialt ansvar. Så får alle barna dagens måltid før de forlater senteret. Hver uke går lærerne gjennom en kunnskapstest med barna og for hvert eneste emne de har hatt oppe gjennom uken.

Staffen
På dette senteret for dalitbarna har vi i alt fire mennesker involvert:
- Broder Shankar Rai arbeider som overseer.
- Søster Renee Bhagat is lærer.
- Søstrene Mary og Rajni tar vare på barna.
Så har vi brødrene Kundan og Rohan som hjelper til som frivillige.

Disse våre samarbeidspartnere inviterer stadig foreldre og andre mennesker på stedet til møtene som holdes i kirken på misjonsstasjonen. Barna på Bal Vikas Kendra Nepali Tola velsignet vår årlige konferanse i Katihar med sang og drama og opptrådte på plattformen den 3. november til stor begeistring for gjestetaleren og andre. Det ble gjort forbønn for alle barna fra hele forsamlingen. Våre medarbeidere og overseere besøker også barnas familier for samtaler og sjelesorgsamtaler for på denne måten og dele evangeliet med dem. Vi finner at dalitene er svært åpen for evangeliet og mange kommer stadig til møtene våre.

2. Nytt fra Bal Vikas Kendra Harizan Tola
Dette Bal Vikas Kendra ligger ca. ½ km fra Bethel Church Association (misjonen) midt i et område som utelukkende er bebodd av kasteløse (daliter). Disse menneskene lever av å operere sykkeldrosjer og ved å gjøre enkle dagsjobber. Dette senteret tar vare på 25 registrert dalitbarn og tre andre barn som enda ikke er registrert. I alt 13 av disse får nå komme til bedre undervisning på vår misjonsskole i Katihar hvor de har mulighet til kvalitetsmessig høyere utdannelse.

Aktiviteter
Det er undervisning i klassene hver dag i uken fra mandag til fredag i tidsrommet 16.00 til 18.30. Dagen begynner også her med Guds ord og bønn. Deretter begynner skoletimene med læring. Torsdager brukte de tid på fysisk trenging og marsjerte ut på markene hvor de hadde kroppsøving. Også her er det største barna involvert i rydding og renhold som en del av deres fellesansvar for samfunnet. På slutten av dagen serveres det mat før de går hjem. Nylig hadde vi et oppvåkningskurs for foreldre til barna. I en undersøkelse fant vi at mange av barnas foreldre aldri besøkte skolen selv om barna deres er første generasjon av daliter som får tilbud om å gå på skole og bli gjenstand for slik omsorg.

Staffen
Det er tre personer som har ansvar for dette senteret.
- Broder Ritesh Das er overseer.
- Søster Ashikan Soy er lærer.
- Broder Amit Das tar seg av barna.

Noen ganger kommer broder Abhishek Lal, Brother Ashish Malto, og Sister Shalini Das, ungdommer fra menigheten vår. De utfører forskjellig frivillig arbeid og hjelper til. Barna er spesielt lydige og viser god disiplin. De har deltatt i møter under vår konferanse og fremførte sanger og drama fredag den 2. november innfor en stor forsamling. Alle fremmøtte var svært begeistret for barna våre. Mange av barnas foreldre var til stede i konferansen. De er alle daliter og ble velsignet alle dagene som konferansen varte, fra 1. – 4. november.

3. Nytt fra Bal Vikas Kendra Nauka Ghat:
Dette senteret er lokalisert ved foten av det enorme Himalaya massivet i byen Siliguri i delstaten Vest Bengal, 198 km fra vår by Katihar. Senteret ligger i et slumområde hvor det bor kasteløse med bakgrunn fra Bengali og Bihar. De lever av enkel handel og inntekter fra sykkeldrosjene. Vanlig språk er bengali. På senteret Bal Vikas Kendra Nauka Ghat har vi 30 registrerte og 4 uregistrerte dalitbarna og vi gir dem en fortløpende undervisning som tar sikte på å utvikle dem sosialt, åndelig og fysisk.

Aktiviteter
Hver ukedag kommer barna til senteret og går på skole fra 8-10.00. Medarbeiderne på senteret hjelper dem i bønn til Gud og lærer dem Guds ord. Så begynner skoletimen med undervisning og repetisjoner. Dagen avsluttes med bønn og et måltid mat. Tirsdag og torsdag er det fysisk aktivitet. Hver dag får barna høre om Jesus og hans gjerninger ut fra Bibelen og ved hjelp av sanger og drama.

Staffen
Det er tre personer som hjelper til på dette senteret:

- Søster Roselin Dutta er overseer.
- Broder Abhishek er lærer.
- Broder Anupam Thapa tar seg av barna.

Så har vi også bibelskoleelever som kommer fra tid til annen for å vise fellesskap med disse barna og med deres foreldre. Nylig organiserte vi et helsetilbud for folket dere, noe som ble mottatt med stor takk. Dette ble en stor suksess.

4. Nytt fra Bal Vikas Kendra Adivasi Tola (ennå ikke startet)
Det nyeste og siste senter av alle disse unge BVK (sentra for dalitbarna) med 10 uregistrerte barn, ligger nær opp til det første senter i Nepali Tola. Her bor kasteløse daliter fra stammene Urao, Munda og Santhal. Disse lever av dagsjobber og inntekter fra sykkeldrosjer og noe enkel handel med grønnsaker. På ette stedet er det behov for å konstruere en slags skolebygning. Barna på dette nye senteret kommer til BVK i Napali Tola for å få undervisning. Når vi har konstruert en bygning i Adivasi, vil de komme til undervisningen der. Alle disse sentra gir for tiden mat og melk til de barn som er registrert. Alle barna får skolebøker som er kjøpt inn til dem så de kan lære. Det er nå begynt å bli kaldt i været så våre Bal Vikas Kendra sørger for varme klær til barna. De får gensere, sko, varme bukser til guttene og skjørt til jentene.

Femtidige planer
Bal Vikas Kendra planlegger å feire jul på hvert av sentrene så at folket omkring kan forstå at vi er kristne og ærer Gud i julen høytid.

Katihar, Bihar, India, november 2007

Hilsen
Swapdit Subhash

 


Bilder fra sentrene:

BVK senter i Siliguri, W Bengal
Fra senteret i Siliguri,
West Bengal

BVK senter i Katihar, Bihar
Fra senteret i Katihar,
Nord-Bihar
BVK senter i Siliguri, uferdig

Barn går på skole i West Bengal,
Nabo staten til Bihar, India


 

Her kan du laste ned rapporten fra mai 2007

Her kan du laste ned rapporten fra november 2007

 

Webmaster