Rapport fra dalitbarnas barnesentre (BVK) fra april til september 2009


Dalaitbarn i senter 2
Dalitbarna i Senter no. 2

Dalitbarna i Senter 3
Dalitbarna i Senter no 3

Skolehuset i Senter 3
Skolehuset i Senter no 3

Barna har fått tannkrem og tannbørste
Barna har fått tannkrem og børste

Barne med nye ransler
Barna med nye ransler


Alle bilder: Swadipt Samuel
Miniatyrbilder. Klikk for større
 


Dalitbarna opplever
Global Handwashing Day
oktober 2008
Barna lærer å vaske sine hender
før måltider og etter toalettet
Kjære venn og fadder,

Det er en glede å få bringe en rapport fra vårt arbeide blant dalitbarna i India. Som du vil se av rapporten har fadderbarnprosjektet ringvirkninger inn i dalitenes samfunn i de nærområder som ligger opp til barnesentrene (nå 5 i tallet). Dette skyldes din og andre fadderes trofaste innsats og vi vil igjen takke deg for at du er med.

Torolf Karlsen
koordinator for prosjektet

Swadipt SamuelOmsorgssentrene for dalitbarna (BVK)

Det har nå gått to år siden oppstarten av dette arbeidet fant sted. Hensikten med prosjektet var å nå gruppen av uprivilegerte av mennesker og da spesielt dalitbarna. Bal Vikas Kendra (omsorgsentrene) har hatt sine dager med både motgang og medgang, dager med god støtte og dager med motstand. Likevel har dette arbeidet stått og overlevd alle stormer.

 

Nytt fra sentrene i Katihar (Bihar)
Vi har tre sentre lokalisert til byen Katihar. I hvert av disse sentrene har vi tre omsorgspersoner. Disse tre sentrene har hatt sterk vekst men fordi vi ikke eier land har vi problem med å utvikle sentrene slik vil gjerne ville og få frem det beste av utvikling og kvalitet slik kan nå en enda større av den uprivilegerte gruppen og kanskje trekke deres oppmerksomhet mot sentrene.

Nepali Tola Senter
”Jeg husker da vi begynte å bygge opp vårt senter i Nepali Tola,” sier Shankar Rai og minnes hvor fint alt gikk inntil en kveld da det dukket opp tre menn på motorsykler. De kom fra den lokale hindugruppen. Disse er de virkelige fanatikerne og kom for å fortelle meg at jeg måtte stoppe dette prosjektet ellers ville de drepe meg. De sa til meg på hindi: ”shankar tujko uutha kar le jayege chorege nahi, yeahain par koi Girja (menigheten) nahi banega sirf mandir rahega.” De kalte på lokalbefolkningen der og alle mine naboer for at de skulle hindre meg. Jeg ble så redd for deres trusler at jeg ikke turde å forlate huset mitt på en hel uke. I dag kommer de samme menneskene og ber om at vi må ta inn deres barn i senteret.”
I Nepali Tola er det nå 32 barn og senteret har ikke plass til flere. Lærerne besøker folk i deres hjem en gang i måneden for å snakke med barnas foreldre og oppdatere dem på barna deres og hvordan det går med dem og studiene. Barna her er svært aktive på senteret. Barna lærer engelske poesivers og de leser høyt for hele klassen. De har også begynt å føre enkle samtaler seg imellom – på engelsk. Barna lærer også musikk og de har fysisk trening gjennom hele uken.

Tegnekonkurranse
Senteret i Nepali Tola hadde en tegnekonkurranse i januar hvor barna fra senteret og fra nærmiljøet sammen, tegnet bilder av ting som interesserte dem. Foreldrene frydet seg over resultatene og bilder som ungene laget.

Indias nasjonaldag (26. januar)
På denne dagen (Republic Day) gikk barna i tog og oppførte et flott program som sto i henhold til den Indiske kulturarven. Mange gjester var invitert til nasjonaldagen.

Foreldremøter
Nepali Tola organiserer to foreldremøter hver måned for å skape et nærmere fellesskap mellom barna og deres foreldre slik som det oppfordres til i Bibelen at ”jeg vil dra barnas hjerte til deres fedre og fedrenes hjerter til barna.” (Mal.4:6)

Seminar for miljøbevissthet (30. mai 2009)
Det ble også organisert et seminar for miljøbevissthet i dette senteret. Til dette seminaret inviterte vi mennesker fra området. Dette ble gjort i samarbeid med Skog-departementet. De inviterte ble informert om behovet for et godt nærmiljø og de skadevirkninger nedhugging av skogen påfører miljøet og skaper fare for global oppvarming.

Seminar for bevissthet omkring AIDS (20. februar 2009)
Denne dagen var avsatt til informasjon og undervisning om AIDS og hvordan denne sykdommen spres. Helsepersonell undervist og informerte folk om alle sider ved AIDS og hvordan man kan beskytte seg mot sykdommen.

Kvinnedagen (8. mars 2009)
Kvinnedagen ble feiret med stor entusiasme av kvinnene i lokalsamfunnet. Gjestetaleren for dagen talte til dem om behovet kvinner har for å styrke sin posisjon som kvinner i samfunnet og bygge sine familier. På denne dagen ble det lest skriftavsnitt fra Ordspråkene for alle kvinnene som var samlet.

Harizan Tola Senter
Ordet ”Harizan” i betyr ”et samfunn av daliter” og stedet består for det meste gruppen uprivilegerte mennesker. Harizan Tola-senteret bevirker herlige under blant disse menneskene (dalitene). I dette senteret har dalitbarna lært å be og vi ser at de opplever at helbredelser skjer og mennesker satt fri når de små i senteret ber. I Harizan Tola er det nå registrert 36 barn og de opplever stadig velsignelser ved de aktiviteter som foregår der. Senterets barn lærer seg engelsk og får grep om språket, de samtaler også med hverandre på det engelske språket. De miste barna lærer seg alfabetet og engelske ord. De noe større barna er svært aktive og tar ivrig del i hvert program som gjennomføres og er også i stand til å føre samtaler med sine lærere.

Nasjonaldagen (26 januar 2009)
Nasjonaldagen ble feiret med stor begeistring i senteret. Barna gikk i tog og oppførte nasjonale og kulturelle program for inviterte gjester. Gjestene var lærerstabens familier og nære venner og andre barn som er registrert ved skolen. Det var stor begeistring over hva de så og opplevde ved senteret denne dagen.

Innvielsesdagen (14. februar 2009)
I Harizan Tola ble denne nasjonaldagen feiret den 14. februar og barna selv hadde dekorert senteret og folk i området sammen med barna, samlet seg om denne dagen. Alle er begeistret for senteret.

Foreldremøter
I dette senteret organiseres det møter med foreldrene hver måned hvor de foresatte undervises så de kan bli bedre til å ta hånd om barna og bygge opp et godt forhold til sine dem.

Adawasi Tola Senteret (04)
I Adawasi bor der mennesker fra forskjellige etniske grupper. Det er mennesker fra forskjellige stammer og mennesker fra de laver lag av samfunnet. Folk som bor der er ikke ensartet men består av folk med blandet kulturell bakgrunn. Det er mennesker som er underprivilegerte men som likevel kan bo sammen.
Dette senteret har nå 46 innskrevne barn og er det største av alle sentrene. Lærerne besøker barnas familie i deres hjem hver eneste måned. Adawasi er en utfordring på grunn av den blanding av forskjellige kulturer som vi finner der. Likevel fungerer senteret bemerkelsesverdig godt og samarbeidet er upåklagelig.
Barna i Adawasi Tola er mindre og helt uten læring ettersom hele samfunnet er uten skoler av noe slag. De minste av barna får undervisning på Hindi og lærer dette alfabetet. De større barna lærer seg engelsk som de både leser og skriver. De lærer også matematikk. Barna i dette senteret er spesielt flinke i sport og lek.

Nasjonaldagen (26. januar 2009)
Nasjonaldagen ble feiret også i dette senteret og barna gikk i tog og tok del i gode nasjonale program i nærvær av mange gjester. En av de inviterte gjestene var den lokale tjenestemannen for utvikling som også gav en håndpumpe i gave til senteret og som en takk for det gode arbeidet.

Seminar for miljøbevissthet (30. januar 2009)

Adawasi senter organiserte også en camp for miljøbevissthet hvor lokalbefolkningen deltok. Vi gjorde dette i samarbeid med folk fra Skog-departementet. De fremmøtte ble forklart hvor viktig det er med et godt nærmiljø og skadevirkningene av nedhugging av skogen, noe som også påvirker den globale oppvarmingen. Gjestene plantet også to trær på stedet.

Bevisstgjøring mot AIDS (21. februar 2009)
Denne dagen ble lokalbefolkningen i Adawasi informert om AIDS og hvordan sykdommen sprer seg. Legen som underviste informerte folk om alle sider ved AIDS og hvordan man kan beskytte seg.

Nytt fra sentrene i Siliguri (Vest Bengalen)
Vi har nå to fungerende senter i Siliguri. Ett av dem er lokalisert i et slumområde i hjerte av byen og et annet i utkanten og et godt stykke fra byen. På hvert sted er det tre medhjelpere som er med på å forme de små barnas liv.

Nauka Gat Senteret
Nauka Gat er et komplett slumområde hvor vi nå har 49 barn som mottar velsignelse i dag fra våre andre sentre. Majoriteten av folket som bor i Nauka Gat er fra Bengali, Rajbanshi og kommer fra hindutalende grupper. De har ikke fast arbeid men lever av å være dagarbeidere. Kvinnene tar for det meste hånd om hjemmet og barna. Mennene har små jobber knyttet opp til det store lokale market i byen. Det bor omkring 400 familier i dette slumområdet. Nauka Gat har vært den største utfordringen for oss. I dag kan vi se en fantastisk utvikling i senterets barn. Alle barna her har også fått adgang til lokale skoler og viser gode resultater i sine klasser.

Nasjonaldagen (26. januar 2009)
Vi feiret nasjonaldagen i dette senteret. Alle barna gikk i tog og viste frem gode kulturelle og nasjonale program. Også her var det mange gjester til stede sammen med barna foreldre.

Leir for helsesjekk (25. februar 2009)
I senteret Nauka Gat ble det organiser en camp for helsesjekk i samarbeid med lokale NGO (ikke-regjeringsstyrte organisasjoner). Alle barna ble undersøkt og fikk medisiner. Barnas foreldrene hadde også nytte av denne campen. Sju leger var engasjert i legesjekken og 230 syke mennesker ble sjekket.

Naya Basti (05)
Naya Basti ligger ved foten fjellet (Himalaya). Her har vi 18 barna som får hjelp i vårt senter. De fleste av disse har bakgrunn fra Nepal og fra Bengalien og fra beltet med hvor vi finner hindutalende mennesker. I dette senteret har vi tre hjelpere som er opptatt med å forme barnas liv. I dag går alle disse barna i skole og alle gjør det bra.

Nasjonaldagen (26. januar 2009)
Også i dette senteret ble nasjonaldagen feiret med marsj av barna. De fremførte sine program med kulturelle innslag mens gjestene så på. Vi hadde med oss en gjest som var spesiell invitert og han heiste flagget til topps og talte til alle barna og deres foreldre.

En klubb-dag (7 februar 2009)
Vi organiserte en spesiell klubb-dag for barna. Denne dagen fikk barna ta del i forskjellige åndelige aktiviteter. De lærte sanger og fremførte drama, de hørte historier fra Bibelen og vi viste også en film for dem. Basert på de fortellinger de hadde hørt ba vi dem tegne det de hadde forstått av undervisningen om skapelsen. Det var flott å se den kreativitet som våre barn kunne oppvise.

Bønne emner:
• Be for alle barna og om at de må være ved god helse
• Be om at deres foreldre må se verdien av utdannelse og skolegang.
• Be for alle medarbeiderne som er med i denne tjenesten.
• Be at den motstand vi opplever fra barnas veiledere må forsvinne.
De er redd at barna vil bli kristne.
• Be om at Naya Basti må få sitt eget senter. Barna kommer sammen i huset til en av våre kristne hver dag. Be at Gud vil gi oss et permanent sted hvor vi kan bygge vårt senter.
• Be for lokalbefolkningen på de steder hvor vi arbeider, at de må kjenne Jesus Kristus.

Swadipt Samuel,
Katihar, Bihar, India

Webmaster