Rapport fra barneutviklingssentrene april 2011

 


Dalitbarna i kirken
Dalitbarna i kirken

Barn og voksne i Panka Bari

Barn og voksne i Panka Bari

Barna priser Jesus

Barna priser Jesus

Gi barna evangeliet
Gi barna evangeliet


Miniatyrbilder - klikk for større
Bilder: Torolf Karlsen   
Swadipt SamuelDet siste kvartalet har vært svært godt for Bal Vikas Kendra (barneutviklingssentrene). Vi har opplevd både oppturer og nedturer men til slutt har vi sett at dette arbeidet er Jesu verk og at han selv tar godt vare på alle de små og oss andre. Barna vokser og utvikler seg stadig, ikke bare rent fysisk men også sosialt og kunnskapsmessig, likeså i åndelig forstand. Vi gleder oss over den fremgang barna gjør når det gjelder evnen til å lese og skrive engelsk. På denne måten har vi også motivert deres foreldre til å lære seg å lese og skrive slik at de i sin tur kan bli i stand til å hjelpe sine egne barn til lese- og skriveferdighet. Vi hadde et stort problem ved ett av våre sentra men ved barnas bønn ble der fred og seier. Kort sagt kan vi si at vi føler vi er med i en stor bevegelse hvor glede omgir alle de som er engasjert i denne velsignede tjeneste  

 

HENDELSER INNENFOR SENTRENES VEGGER

Undervisning og læring
Læringen foregår ut fra lærebøkene og gjennom undervisningen blir de istandsatt til forskjellige tester som utføres av kvalifiserte medarbeidere – både muntlig og skiftlig. Mange av barna som ikke kan engelsk lærer seg nå å kommunisere litt i grunnleggende engelsk. Noen av barna snakker uten mye nøling mens andre blir oppmuntret av de andres fremgang og gjør sitt beste for å klare å lære seg engelsk. Mange av barna kan nå skrive enkle engelske setninger og omsorgspersonene ved senteret gir dem engelske diktater og barna skriver diktatene setning for setning. Det brukes forskjellige hjelpemidler som gjør at barna lærer dette fortere. Når det gjelder matematikk bruker lærerne en kuleramme for både små og større barn. Undervisningen er preget av moro og lærerne improviserer i undervisningen, noe som holder barnas oppmerksomhet fokusert.

Lek og moro
På sentrene opplever barna en god tid med læring. De opplever også en god tid med mye lek og sportslig aktivitet. Omsorgspersonene som alltid er til stede, følger opp barna for å finne ut hvilken type sportslig aktivitet som ligger innenfor deres interessefelt. Dette for at de enkelte barn skal bli god i nettopp den gren som interesserer mest.

Sosiale aktiviteter
Barna organiseres i små lekegrupper slik at de kan bli vant til å omgås hverandre i et sosialt fellesskap. Dette innebærer at barna står frem foran de andre for å presentere noe de har lært. Dette hjelper barnas selvtillit og bryte ned usikkerhet for å stå frem og frykt for andre mennesker. Hvert av sentrene ønsker å forsikre seg om at barna deltar 100 % i alle typer opplegg, for dette vil hjelpe barna til å overvinne den iboende barrieren barna måtte ha og kan skyldes en vanskelig oppvekst. Hver måned er barna engasjert i oppryddig på sitt eget område. Dette er viktig slik at de kan forstå nødvendigheten av et rent miljø og at de må holde eget område i god og ren stand. Omsorgspersonene forteller de små barna bibelhistorier hvordan Gud skapte naturen og at han ønsker vi skal ta vare på den.

HENDELSER UTENFOR BARNESENTRENES VEGGER

Omsorgspersonene på husbesøk
Hver måned er det forventet at omsorgspersonene skal besøke 10 hjem som representerer barna som er på deres senter. Det betyr at hver måned er det totalt 60 hjem som besøkes av våre medarbeidere i sentrene. Denne aktiviteten hjelper oss med å holde en tett relasjon til foreldrene. Samtidig gir det omsorgspersonene innsikt i hvert barn personlig og kommunisere med foreldrene om hvert barns spesielle behov og løse eventuelle problemer eller gi svar på spørsmål. Dette gir igjen en mulighet for å fortelle foreldrene om deres individuelle ansvar når det gjelder barna som de har sendt til våre sentra.

Møte med folket i senterets nærmiljø
Bal Vikas Kendra har arbeidet mye for å opplyse og undervise menneskene i barnas nærmiljø slik at positive endringer kan skje i hele området.

Opplysning og undervisning om hygiene (nov 2010)
Det ble innkalt til et møte med foreldre og det ble undervist om behovet for renhet og hygiene. Det gjaldt orden og renhold i det umiddelbare nærmiljøet og pekt på den fordel som dette innebærer for dem selv. Gjestelæreren så til dem: ”Det er gjennom dere at deres barn kan lære mye og de lærer fort ved å observere dere foreldre. Så når de observerer at dere holder huset i orden, og har rene klær, personlig hygiene og andre ting, vil de automatisk etterfølge det de har sett. Dette er en flott måte å undervise barna, så fortsette å gjøre akkurat det.” Foreldre var svært fornøyde De ville prøve å være forbilder for barna

Opplysningskampanje om HIV og AIDS (des. 2010)
Et team av forskjellige omsorgspersoner sammen med Rana Samuel reiste fra sted til sted og opptrådte med drama for å oppmuntre folk til å søke kunnskap om HIV/AIDS og de forhåndsregler man må ta for å verge seg mot den dødelige sykdommen. Denne kampanjen foregikk blant dalitene generelt og for foreldre med barn i sentrene spesielt. Det ble opplyst at sykdommen spres med infisert blod ved blodoverføringer, infiserte sprøytespisser og fra en syk mot til sitt ufødte barn. Det ble videre undervist om hva Bibelen sier om det monogame ekteskapet som vil være et sterkt vern mot HIV/AIDS. Mange unge mennesker som kom til undervisningen fikk stor hjelp. Det ble sagt til folk at de måtte videreinformere andre om den kunnskapen de nå selv hadde fått.

Program for julen (20. - 23. des. 2010)
Barna i noen av sentrene oppførte vakre dramaoppsetninger om Jesu fødsel. Andre satte opp drama om Noas Ark og den barmhjertige samaritan. På hvert sted ble det danset og sunget sanger om julens budskap og barna deltok med liv og lyst.

Opplysningsseminar om ansvar for barn
I dette seminaret ble sentrene gjort oppmerksom på hvilket ansvar som påligger oss med hensyn til barna. Gjestetaleren fortalte deltakerne at ”fremtiden tilhører disse barna. Mange av oss har noen ganger i livet, anklaget våre foreldre for å ikke gi oss nok muligheter, slik at vi ofte legger skylden for våre feiltrinn på foreldrene. Hvordan ville det være om disse små barna i morgen vil si det samme om oss? Derfor er det vårt ansvar ovenfor barna å sørge for at dere veil til herlighet blir muliggjort ved våre anstrengelser.”

Opplysningsseminar om nødvendigheten for utdannelse (29. jan)
Raja kom til et av våre sentra og talte til foreldrene og barna om nødvendigheten av utdannelse i livet. Han talte også med lederne om viktigheten av utdannelse, et behov som er presserende i og om hvordan utdannelse kan forme barnas liv. Raja sa til forsamlingen at ”disse små barna har et potensial og kan bli mennesker med utdannelse og kan bli leger, ledere, musikere, ingeniører osv. Den dagen de når slike posisjoner vil dere være stolte over deres selv.” Raja sa videre at ”det er av stor betydning for dere å lære å lese og skrive slik at dere kan skaffe dere kunnskap også på andre måter som for eksempel ved å lese aviser og til og med kan følge opp barna i deres studier og lekser.”

FLERE NYHETER

Nytt senter åpnet i Kauwabari
Det er åpnet et nytt senter på et sted kalt Kauwabari som ligger i Katihar distrikt. Dette skjedde i desember 2010. Stedet ligger om lag 6 km fra misjonsstasjonen Bethel Mission. På dette stedet bor der 91 familier, alle daliter, som bor sammen i et eget samfunn. De arbeider i hovedsak med jordbruk og fiske slik også andre gjør i dette området. I dag har dette nye senteret 16 barn, de er alle analfabeter men har begynt å lære seg både å lese og skrive. Undervisningen foregår på Hindi. Kalu Rajak og Sikandar Kujur arbeider blant barna som deres omsorgspersoner.

Kvinner får undervisning ved et senter for uprivilegerte
I et av våre opplysningsseminarer oppmuntrer vi barnas mødre til å lære seg å lese og skrive. Det førte til at de kom selv for å snakke med omsorgspersonene på senteret og ba om timer så de kunne lære seg dette ved senteret. Like etter startet vi med voksenopplæring allerede fra januar 2011. Den første dagen kom det 14 kvinner til den første undervisningstimen og neste klassetime hadde vi 24 kvinner som nå kommer reglemessig for å lære seg å lese og skrive.

VITNESBYRD FRA NOEN MENNESKER

Jamiya Devi fra Adiwasi Tola:
”Det er vidunderlig å få være del av et samfunn hvor det foregår slike vidunderlige ting. Barna her har blitt velsignet ved senteret. De får fri utdannelse, de snakker på en kultivert måte og ikke som oss andre. De har blitt så rene og er kledd i rene og pene klær. Jeg har en god følelse når det gjelder disse barna og vil gjerne at også mine barn må bli en del av alt dette.”

Ramu Uraw fra Adiwasi Tola:
”Jeg ser at disse barna synger og ber og det kjennes godt. Men enda bedre er det når de er opptatt med sine studier. Disse barna er så rene. Jeg vil be om at også mine barn må komme inn ved senteret. Ja, jeg skulle ønske mine barn også kunne bli forandret og finne både lærdom.”

Shankar Rai, medarbeider:
”Jeg har lært mange ting ved å være sammen med barna i Bal Vikas Kendra. Det å få arbeide her har for meg vært en ny opplevelse. Jeg har også forstått betydningen av utdannelse og læring. Hver gang jeg ser barna opptatt med sin læring, tenker jeg på mitt eget liv og hvordan jeg brukte min tid. Jeg innser at jeg trenger å lære mer slik at jeg kan hjelpe disse barna. Derfor reiser jeg nå på skole slik at jeg etterpå kan komme tilbake og hjelpe barna så de kan fullføre sine drømmer.”
”Jeg har også gledet meg over barnas forbønn for meg. Når jeg opplever vanskeligheter, ber jeg barna be for meg. Dette bringer meg nærmere Gud. Jeg har prøvd å hjelpe dem men funnet at jeg mangler bibelkunnskap. Dette styrket meg i min overbevisning om at jeg måtte reise til en bibelskole. Jeg er takknemlig til Gud for hans ledelse i mitt liv.”

TAKKEEMNE

Et stort verk i senteret Nauka Gat
En dag kom en regjeringsrepresentant på besøk i senteret Nauka Gat. Han sa til våre medarbeidere der at de straks måtte fjerne senteret fordi det sto på regjeringens land. Men alle som bodde på stedet gikk imot befalingen og samlet seg til en liten fredelig demonstrasjon. Senteret var det eneste stedet hvor stedets barn kunne samles til skole og undervisning. Nå protesterte de mot bestemmelsen om at de ikke lenger skulle få bruke stedet. Mange av barna var også med og bar små plakater hvor det sto: Jeg ønsker å lære, Vær snill å la oss gå på skole, jeg kommer til å hjelpe byen min om jeg får studere, osv. Dagen etter opplevde vi at ordren ble trukket tilbake og regjeringens representant virker godt fornøyd med denne avgjørelsen.Vil du støtte et eller flere dalitbarn eller kjenner noen som vil støtte – ta kontakt:

Torolf Karlsen,
Nye Sædalsveien 84,
5099 Bergen
tel 996 97 543
E-post: toro-kar@online.no

 

 

 

 

Webmaster