Rapport fra barneutviklingssentrene (BVK) april 2010

   

UNDERVISNINGSARBEIDET:

01. Nepali Tola er å betrakte som det verste stedet i Katihar fordi området er fullt av ulydige unger som er vanskelig å lære på tradisjonell måte. Men de tar imot undervisning dersom den blir fremført med lek. I dette senteret finner vi de mest tålmodige omsorgspersonene, om denne egenskapen er medfødt eller et resultat av deres arbeid blant disse barna, vites ikke. I alle fall utvikler Nepali Tola seg på en sunn måte læremessig, åndelig, fysisk og sosialt.

02. Harizan Tola er et slumområde i Katihar by men vårt barnesenter der er likevel kjent for sin gode disiplin. De omsorgspersonene som arbeider der iversetter og styrer forskjellige aktiviteter for barna og en valuering av disse aktivitetene finner sted dagen derpå. Barna i Harizan Tola har nettopp avsluttet sine eksamener på de skolene der de går og alle gjorde det bra. Slik ser skoleplanen ut ved dette senteret:

Mandag – Engelsk,
tirsdag – Sosiale fag og kroppsøving,
onsdag – språk (hindi),
torsdag – åndelige aktiviteter
fredag – tegning og matematikk.

03. Nauka Ghat er det barnesenteret som ligger ved elven Mahananda som renner ned fra fjellområdet ved Himalaya og like utenfor byen Siliguri. Folket som bor i Nauka Ghat er multietnisk med mennesker fra Bengalien, fra Bihar og folk med bakgrunn fra Napal, alle med sin egenart, språk og kultur.
De som ivaretar dette senteret og ser til barna må derfor ha et bredere spekter av evner og kulturforståelse slik at de kan samarbeide med folket i dette samfunnet. Hovedgrunnlaget for barnearbeidet her er spesielt innrettet mot fellesskap mellom familiene og arbeidet følger prinsippet om åpenhet og kristen vennlighet.

04. Adiwasi Tola er et barnesenter ved utkanten av Katihar og er et nytt område hvor vi på kort tid har sett en god og riktig utvikling av barna. Til å begynne med hadde staben ved dette senteret problemer og fant det vanskelig å lykkes med undervisningen av barna. Men vi oppdaget svakheten ved senteret og satt inn ekstra personell og endret undervisningsmetoden ovenfor barna. Etter dette oppdaget vi en forandring også hos barna og de tok imot undervisningen på en ny og bedre måte. Dette senteret har den beste orden blant våre sentre i Katihar og er også det reneste av dem. De miste barna ved Adiwasi Tola lærer hindi og engelske gloser. De større barna undervises i matematikk og sosiale fag.

05. Naya Basti ligger nær byen Siliguri i Vest-Bengal og er et nytt senter med sterk aktivitet både i allmenn undervisning og sosiale fag. Våre medarbeidere i dette nye senteret arbeider med oppriktighet for barna men samfunnet på stedet er vanskelig da det består av mennesker med forskjellig kulturell og religiøs bakgrunn. Her finns det igjen en blanding av folk fra Bengalen, Bihar, Adiwasi og folk fra Nepal. Selv om folket er vanskelig å takle er barna langt mer åpne og har en sterk lengsel etter å gå på skole og lære mer.

06. Panka Bari er igjen et nystartet senter basert 20 km fra Siliguri i den lille landsbyen Panka Bari. Denne landsbyen ligger ved foten av Himalaya. Innbyggertallet i landsbyen er om lag 300 mennesker, for det meste folk med bakgrunn fra Nepal. Deres kultur er derfor nepali men alle som bor her er kasteløse og dermed daliter. Senteret ble etablert den 10. januar 2010 med 10 barn og med lokale ungdommer som omsorgspersoner. Dette senteret er menighetsbasert og står i samband med den lokale pinsemenigheten i Panka Bari. Pastor for menigheter er Patric Lepcha som også er leder for dette barnesenteret.


DET SOSIALE ARBEIDET:

Ekteskap mellom barn:
Foreldre ved Napali Tola ble undervist om behovet for gi barna riktig kosthold. De ble fortalt at barna kan bli deres gode fremtid og ikke bare en byrde. Barneekteskap er et sosialt onde. I undervisningen vi ga ble det gjort klart at et barn er ikke mentalt og fysisk i stand til å tre inn i et ekteskap. Her brukte vi bildet om en blomsterknopp kontra en blomst fult utsprunget. Et annet bilde vi brukte i undervisningen var et frukttre som ikke bærer frukt før det er blitt gammelt nok til at greinene kan bare tyngden av frukten.

Håndvaskedagen
Ved alle våre BVK sentra feires den Globale Håndvaskedagen ved at hvert barn lærer seg skikkelig håndvask. Ved noen av våre sentre foregikk det slik at lederne ved senteret vasket barnas hender mens ved andre sentre var det foreldrene som vasket sine egne barns hender. De eldre barna vasket hendene til de mindre barna. Alt dette for at budskapet skulle bli dess mer tydelig: På denne måten kan vi redusere faren for sykdommer samtidig som vi innprenter den gode hygienen som følge av dette – både i hjemmet og i samfunnet for øvrig.

Åndelig arbeid
Barna lærer hvordan de kan lese og studere Bibelen og be hver dag. Dagen ved sentrene begynner med bønn og lovsanger. Én dag i uken er spesielt satt av til undervisning fra Bibelen. Ved disse samlingene kommer også foreldre og andre fra nabolaget og de nærmer seg bønnens verden. En av mødrene aksepterte Kristus som personlig frelser og ble døpt.

Fysisk trening
Én gang i uken er alle barna opptatt med forskjellige typer sport og sportslige leker. Dette styrker deres fysikk i oppveksten. Men også hver dag er det noe fysisk aktivitet og hvert senter har sine daglige fysiske aktiviteter. Sentrene organiserer også en viss form for speiderarbeid noe som barna liker godt.

HVA SIER BARNA SELV?

Rakesh Kumar (ID 04-039)
”Jeg kommer fra en fattig familie, min mor er enke og arbeider som hushjelp. Da BVK ble etablert, begynte jeg å studere og her lære hvordan jeg skal be. En dag kom landherren og ville jage oss vekk fra hjemmet vårt. Da begynte jeg å be. Landherren forlot oss og kom aldri mer tilbake. Vi bor fremdeles i det samme huset. Jeg har sterk en tro på Jesus nå.”
Putul Kumari (ID 02_028)
”Jeg ber før jeg begynner på mine studier og før jeg legger meg. Jeg liker Sabina (omsorgspersonen) best.”

Arti Kumari (01-032)
“Jeg ønsket å gå på skole og lære men mine foreldre ville ikke at jeg skulle studere fordi jeg bare var jente, så jeg bare vandret rundt omkring. Men min mor gikk en dag til barnesenteret BVK og etter det presset hun min far til å sende meg til skolen. Nå kan jeg lese og lære. Jeg gleder meg over å kunne lese og leke med madam (omsorgspersonen).”

HVA SIER FORELDRENE?

Putul Kumaris mor (Harizan Tola)
”Hun (Atri) var svært udisiplinert tidligere. Men nå kan vi se at hun viser respekt for de eldre og hun elsker å lese og lære mye”

Anita Devi (mor til Zia Kumari)
”Min mann døde av TB og jeg led selv stadig på grunn av TB smitten. I tillegg hadde jeg en liten datter og jeg brukte å bekymre meg for hva som kom til å hende både henne og meg selv. Da BVK åpnet et senter i vår kommune tok senteret ansvar for min datter på seg. Jeg har brukt å komme til deres opplysningsseminarer. Etter å ha deltatt i disse seminarene lærte jeg mye nytt og hvordan jeg kan elske og be og oppføre meg på en god måte. Jeg opplevde en forvandling i min holdning til mange ting. Etter hvert ble jeg med i ungdomsfellesskapet i mitt nærmiljø og lærte mye om Jesus Kristus og hans kraft til å helbrede mennesker og situasjoner. Jeg begynte å be med de ordene jeg hadde og oppdaget at min tuberkulose gradvis forsvant. Jeg er mye mer tilfreds og glad nå og jeg ber også mye.”

Mor til Sunny Kumar:
”Min sønn var svært mørkredd og han brukte ikke å gå ut etter at det var blitt mørkt. Han hadde også fryktelige mareritt. Jeg fikk en Bibel til Jul og min datter leser for oss fra den. Etter å ha lest i den ber Sunil. Jeg oppdager at Sunil ikke lenger er redd for mørket.”

HVA SIER OMSORGSPERSONEN?
Sabina Yasmin (omsorgsperson i 14 måneder for BVK 02 Harizan Tola):
Jeg har lært mange ting siden jeg begynte i barnesentrene BVK. Jeg liker å arbeide med barn og BVK ga meg en anledning til nettopp det. Med stor begeistring gikk jeg av sted for å begynne min første dag på BVK. Det viste seg i praksis å ikke være så enkelt som jeg hadde trodd. Men snart opplevde jeg at det var jeg som lærte mest ved å arbeide med disse barna. I det senteret som jeg arbeider har vi gode og ansvarlige ledere. De prøver å forbedre sitt potensial ovenfor barna. Foreldrene forteller oss alt vi trenger å vite om barna deres, ting som berører deres oppførsel og dere lekselesning og likeså deres bønneliv.
Barna har blitt mer disiplinerte. Mitt senter hører til et samfunn som generelt er godt disiplinert men det skyldes at folket der har blitt influert av barnesenterets virke. Vi har faktisk ikke fått noen klage fra noen av dem. Alt dette oppmuntrer meg og jeg gir meg 100 % til gjerningen og så lenge jeg kan arbeide ved BVK-senteret vil jeg gjøre mitt beste. Hver stund ved BVK har blitt fylt med gode minner.”

PÅSKEMØTENE
Denne påsken opplevde menigheten i Katihar fullpakket kirke med åndelige og sterke påskemøter både Skjærtorsdag, Langfredag og 1. påskedag. Mange av familiene som har barn på sentrene var til stede i alle påskemøtene. Mange kom frem for forbønn fordi de tror at Jesus er deres eneste håp og helbreder. Anita, mor til Zia Kumari ble helbredet fra sin TB og ble døpt etter å ha tatt imot Jesus som personlig frelser.

Katihar, april 2010

 


Dalitbarna i kirken
Dalitbarna i kirken

Barn og voksne i Panka Bari

Barn og voksne i Panka Bari

Barna priser Jesus

Barna priser Jesus

Gi barna evangeliet
Gi barna evangeliet


Miniatyrbilder - klikk for større
Bilder: Torolf Karlsen


 

Andre Rapporter

 

Rapport fra India des 2012

Rapport fra India april 2011

Rapport fra India nov 2010

Rapport fra India juni 2010

Rapport BVK april 2010

Rapport BVK desember 2009

Rapport BVK september 2009

Rapport BVK februar 2009

Rapport BVK august 2008

Rapport BVK mai 2008

Rapport BVK febr 2008

Rapport BVK nov 2007

 

Det har vært
Hand Washing Day i
Katihar og Siliguri.
Se ny side her

 

 

 

   

Ta kontakt med:

Torolf Karlsen,
Nye Sædalsveien 84,
5099 Bergen
tel 996 97 543
E-post: toro-kar@online.no

   

   

   

   

Webmaster