Hva skjer blant dalitene i Semapur, India?

   

Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. 1Kor 2:9

Jeg minnes da jeg som liten gutt reiste med tog til og fra Katihar, at toget ville stoppe ved en liten stasjon i nærheten av Katihar ved navn Semapur. Den gang visste jeg selvfølgelig ikke at en dag ville Herren lede meg til denne lille byen og at en dag ville jeg oppleve et fellesskap med hans barn på dette lille stedet. Jeg fortalte dette til den lille nyfrelste flokken av troende i Semapur som nylig har kommet til Herren men likevel har blitt sterke i troen.

Den første troende på dette stedet heter broder Manoj som sammen med sin familie kom til den levende Herren og Mester. Som en familie har de bestemt seg for å gi en stor del av tomten sin til bygging av en kirke. Jeg ba sammen med dem og ble spesielt oppmuntret da jeg la merke til deres begeistring over å kunne gjøre noe for Herren. Vi skal snart sette opp en midlertidig kirke som de kan bruke til å samles til faste møter og gudstjenester. Dette vil bli den første kirken som noensinne har blitt bygget i Semapur. Priset være Herren! Det er nå 23 familier I Semapur som har tatt sin tilflukt til Jesus og tror på ham. Vår evangelist på stedet, broder Sikender Kajur besøker disse menneskene daglig og han har et spesielt hjerte for disse unådde sjeler fra dalitsamfunnet.

 Daliter i Semapur


I samtale med de kristneRaja i samtale med Bhola

På ferieskolen


Barna i ferieleiren


Barna på møte


I forbønn for søkende


Bønn for syke

 

 

En trollmann kommer til troen

 

Da vi kom til landsbyen ble vi ønsket velkommen av alle de troende. Noen av dem var ikke til stede da de var gått på arbeide og var opptatt med å høste inn avlingene sine.
Mens vi alle sto i en sirkel og samtalet med hverandre, kom en gammel mann ved navn Bhola plutselig og sto midt iblant oss. Vi kom i samtale med ham og han begynte å dele sitt vitnesbyrd med meg. Han hadde tidligere vært hindu-
prest som ofret til gudinnen KALI. Han var høyt aktet og folk fra hele regionen var redd ham, også mennesker fra andre nærliggende landsbyer fryktet Bhola. Han utførte svartekunsten og sort magi og påkalte demonene for å utføre sine under. Bhola kom i kontakt med evangeliet og begynte å komme til bønnemøtene og var tilstede i samlinger hos de troende. Evangelist Kujur fortalte oss hvordan Bhola var fullstendig besatt av onde ånder som fikk ham til å kaste opp blod. Etter mange bønner og de andre troendes bønner i Jesu navn, ble trollmannen Bhola helbredet og fullstendig befridd fra demonene. I dag går den tidligere hindupresten omkring i byene og landsbyene og forteller folket hva Herren har gjort for ham. Det var svært interessant å snakke med ham og i samtalens løp fant jeg ut at Bhola var 93 år gammel men fremdeles fysisk sterk. I dag elsker han Herren Jesus av hele hjertet og ønsker bare å få vitne om Kristus og tjene ham enda mer. Jeg vil ikke holde opp med å be for de troende i Semapur og oppfordrer alle andre troende til å be for det verk Herren gjør i Bihar og ellers i hele India.

 

 

Barnas ferieskoleleir

 

Men Jesus kalte dem til seg og sa: La de små barna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til! Luk 18:16

 

Det var omkring 310 barn som deltok i vår nylig avholdte feriebibelskole i regi av Bal Vikas Kendra (barneopplæringssenter). Det var noen spennende dager fylt med gode resultater og en tid da barna ble utrustet og åndelig styrket. Vi hadde med oss lærere fra Nord-India. Det var søster Binu og hennes team som kom spesielt for denne barneleiren. Det hun fortalte barna fram første dag førte til mange tårer som vi så renne ned over barnas kinn. I avslutningen av barneleiren begynte barna å åpne opp sine hjerter og delte med oss dine opplevelser av savn og smerte. Det ble en ny opplevelse av åpenhet og virket sterkt på alle de omsorgspersonene som var med. Vi bøyde kne med barna og søkte Gud og ba om at hans nåde måtte hvile over oss for resten av livet.
I barnearbeidet som drives i Katihar, har vi aldri før opplevd en slik effektiv forvandling fra Herren. Neste alle barna ble velsignet og bestemte seg for å følge Jesus hele livet. Alle disse barna er fra dalitenes samfunn og tilhører familier som er forkastet av samfunnet for øvrig. Vær med å be sammen med oss at gjennom barnas opplevelser av Guds nåde, også deres foreldre og øvrige familie må komme til den sanne og levende Herren Jesus Kristus. Team for feriebarneleiren var fra 1. Kor. 9:24: “Løp for å vinne”.

Og deretter skal det skje at jeg vil utgyte min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min Ånd i de dager. Joel 3:1-2

Stevne for dalitene

Det ble også avholdt en åndelig konferanse i tiden 27. til 29. mai for lokalbefolkningen i Pranpur Block. Omkring 300 mennesker kom til møtene, menn og kvinner, hver kveld fra alle dalitenes landsbyer der omkring. De kom for å høre Guds ord og hver kveld kom det frem mennesker som ville ha forbønn og søke Herren. Hvert menneske søkte spesiell nåde fra Gud. Mange delte sine vitnesbyrd med oss og fortalte om personlige problemer. Vi ba for dem og de ble forløst. I de siste to årene har vi opplevd en Helligåndens bevegelse og en sterk utgytelse over dette arbeidet i Pranpur Block. Også i denne konferansen fikk pastor Subhash bringe de gode nyhetene til folket som opplevde Herren i deres midte. Be inderlig for våre brødre som står i virket blant dalitene at de må lykkes i oppfølgingen av konferansen.


Alle bilder: Raja Samuel
Miniatyrbilder. Klikk for forstørrelse.

 

   

   

   

Webmaster