En minnerik tur til India 2011

 Glade jenter i BVK


Noen av de større jentene


Dalitbarna i Adivasi senter


Barna er glad for besøket vårt


Noen av omsorgspersonene


Gjestene fra Norge hilser barnaBarna opptrer med sang


Gjestene følger spent med


Barna spiser en bedre middag


..og koser seg med maten


Stor glede over nye ulltepper.

Se mange flere bilder samlet i album
Se videosnutt fra Adivasi senter
Se videosnutt fra BCA-konferansen


Bilder: Torolf Karlsen
Video: Ester Tollefsen

   

Den 31. oktober reiste 8 personer til India for å besøke en av Pinsebevegelsens gamle misjonsfelt. Nærmere bestemt var målet Katihar i delstaten Bihar hvor Pinsekirken Tabernaklet har hatt en tilstedeværelse i mer enn 70 år. Bevegelsen har navnet Bethel Church Association.

De som var med: Ester Tollefsen, Sigrun Gjerde Arefjord, Margaret Isaksen, Aslaug Tordal Toril og Øystein Valde, Frekhaug og Inger og Torolf Karlsen. Varighet: 14 dager fra 31.10 til 13.11.

Fadderprosjektet bland dalitbarna

For oss fra Pinsekirken Tabernaklet var det arbeidet blant dalitbarna som hadde spesiell fokus. Dette fadderbarnprosjektet som begynte med 10 barn i februar 2007 har vokst til å omfatte 245 registrerte barn, alle fra dalitenes samfunn. I tillegg til de registrerte barna er det også flere andre barn som kommer til sentrene slik at det totale antall er om lag 280 barn. Inkludert blant disse er også 20 barn i Nepal som sorterer under våre tre menigheter på lavlandet. Vi fikk anledning til å besøke to av sentrene i området i tilknytning til Katihar og vårt inntrykk derfra er sterkt positive. Vi møtte et velorganisert arbeid med dyktige og dedikerte medarbeidere og en mengde glade barn. Alle vi møtte virket å være ved god helse og virket åpne og høflige mot de åtte fremmede som kom inn på deres enemerker. Sentrene var rene og velholdte og vi fikk umiddelbart kontakt med barna. Det var kort sagt en god opplevelse.

Ulltepper til barna
Før vi reiste fra Bergen ble vi enige om å gi en gave til alle barna. Tanken om ulltepper kom tidlig opp. I månedene desember, januar og februar synker temperaturen i Bihar til omkring +3-4 grader C. Innbyggerne og byene og landsbyene fryser og de som ikke har et godt ullteppe fryser mest. Blant de som fryser aller mest er dalitene som ikke har råd til å kjøpe seg et ullteppe til seg selv og sine barn. Dette ønsket gruppen å gjøre noe med og i forkant av reisen ble det satt i gang en innsamling til kjøp av ulltepper.

Ettersom aksjonen skred frem ble det klart at vi ville klare å kjøpe 300 ulltepper til barna og deres medhjelpere. Betel Fjernadopsjon tente også på ideen og de fant penger til sine barn i området og vips hadde vi penger til 600 ulltepper til vern mot kulden i den kalde perioden. Fabrikken som produserte ullteppene gav 20 % rabatt og sendte alle ullteppene med lastebil fra Delhi slik at de kom frem i tide. Det var en stor opplevelse å få være med å dele ut nye store og varme ulltepper til barna og samtidig vite at de vil holde seg varme gjennom den kalde vinteren i India. Takk til alle som var med i aksjonen og vit at uten din gave ville dette ikke vært mulig.

Den store konferansen
Hvert år arrangerer Bethel Church en stor konferanse på misjonsstasjonen i Katihar. Mange mennesker er involvert i forberedelsene som ledes av Pastor Subhash Samuel og hans team. I år fikk vi være til stede i den 41. årlige bibelkonferansen på stedet. Bethel klarer selv alle utgifter forbundet med dette store arrangementet og alle fasiliteter er totalt sprengt. Det store temporære møteteltet fylles opp til siste sitteplass. I tre dager kommer forsamlingen sammen til bibeltimer og vekkelsesmøter og mange mennesker opplever å møte Gud til frelse, helbredelse og dåp i Den hellige Ånd.

Undertegnede fikk være en av hovedtalerne godt tolket av pastor Raja Samuel som besøkte Norge i fjor. I møte etter møte søkte mennesker frem til forbønn og det var spesielt gripende å se mange hinduer komme til Jesus. En stor mengde daliter var også til stede og søkte Gud samt alle dalitbarna som satt helt fremme ved plattformen hvor de sang og priste Herren av hele hjertet. Da konferansen var over fikk alle medarbeidere i stevnet, en hel bibel som takk for innsatsen.

Videre med evangeliet
Bethel Church ekspanderer fremdeles. Ved siden av sitt faste virke i de nærliggende områdene har evangeliet gått videre til lavlandet i Nepal. Dette arbeidet ble startet for noen år siden og den evangelistfamilie virker der og betjener tre menigheter mye unge mennesker. Dette arbeidet er lovende og nye mennesker legges til.

Ved siden av dette utbrer evangeliet seg til nye områder hvor dalitene bor. Mange av disse er svært åpne for Guds ord og kommer nå til kirkene for å høre forkynnelsen. Tidligere var det helt nødvendig å gå til dalitene i deres landsbyer men nå kommer dalitene til våre kirker. Dette arbeidet er også lovende for her når man en mengde mennesker som tidligere ikke var så påaktet.

Vi møtte også en ung brennende evangelist som har nådd til Butan med evangeliet. Butan er et lite rike i Himalaya hvor buddhismen har et sterkt grep om folk. Isak fortalte at har nå har kontakt med 18 familier som har kommet til tro på Jesus. Igjen et bevis på at mennesker er åpne for det gode budskap om Jesus, verdens frelser.
Slik utbrer Guds ord seg og får makt. Som det står: ”Men Guds ord hadde fremgang og bredte seg stadig videre ut.” Apg 12:24 Vi forstår at det er en sterk åndelig hunger i store befolkningsgrupper men også sterk motstand fra religiøse som hele tiden mister tilhengere til kristendommen.

Bibelskolen i Siliguri
Den andre store byen hvor Bethel Church har fått fotfeste, heter Siliguri i Vest Bengal. I dette området bor det flere stammefolk som i utgangspunktet ikke er avgudsdyrkere. Disse er åpne for evangeliet og i dag har misjonen flere menigheter blant disse. I Siliguri har vi nå tre barnesenter for dalitbarn som drives og opprettholdes av dyktige medarbeidere i samarbeid med ledelsen i Siliguri.

Senter for virksomheten i området er Bibelskolen. Den kalles BDTI (Bethel Disiple Training Institute) som på norsk blir Bethel disippeltrenings skole. Her trenes og undervises 12 unge menn hvert år og sendes ut til forskjellige landsbyer for å forkynne og vinne mennesker for Jesus. Dette har vært en stor suksess og betydd mye for kirkeplantning og ny vekst.

Denne virksomheten foregikk i flere år i leide lokaliteter men misjonen fikk penger til å kjøpe både huset og eiendommen og alt eies nå av Bethel Church Assosiation. Huset er svært godt og det er mulig å bygge en ny etasje over den første og så snart det blir mulig vil man sette i gang med bygging. Når en ny etasje er bygd vil man kunne ta inn også jenter på bibelskolen.

Sightseeing
De fire siste dagene fikk deltakerne tid til å se seg om. Turen til Darjeling med utsikt til det fantastiske Himalaya var en flott heldagstur. I Delhi ble det anledning til å se historiske minnesmerke fra tidligere store perioder i Indias mangfoldige historie. Turen hjem med KLM gikk uten dramatikk og vi landet alle på Flesland den 14. november med stor takk i våre hjerter for en fantastisk tur til India.


Ta kontakt med:

Torolf Karlsen,
Nye Sædalsveien 84,
5099 Bergen
tel 996 97 543
E-post: toro-kar@online.no

 
   
 
Webmaster