EN RAPPORT FRA FADDERPROSJEKTET I
INDIA – JUNI 2015


Først vil vi takke alle faddere og støttespillere som trofast gir av sine midler til dette velsignede prosjektet i India. . Det er tid for en ny rapport fra arbeidet for å holde dere oppdatert på det som skjer.

Vår reise til India i februar
De som var til stede i vårt faddermøte den 20. april i Pinsekirken Tabernaklet, vil huske at vi fortalte fra denne siste reisen. Vi må igjen si at reisen var en bekreftelse på at fadderprosjektet er til stor glede og hjelp for mange dalit-familier som opplever å bli sett og oppmuntret ved at deres barn blir gjenstand for hjelp og får utdannelse.

Vi besøkte neste alle sentrene, vi har 8 til sammen. Skulle ønske dere selv kunne oppleve å møte alle disse barna som var små, beskjedne og forknytte barn når vi startet. Mange var nå blitt frimodige, glade og bevisste tenåringer som sang og fortalte om hva de hadde opplevet. De hadde lært engelsk og vi kunne kommunisere med dem, på samme nivå som våre egne ungdommer. De var bevisste på videre valg i livet, og hva slags utdannelse de ville ta om de fikk muligheten. En hel flokk var kommet så langt at de var i 10. 11. og 12. klasse, og her om dagen fikk vi beskjed fra Katihar at en av de eldste jentene, AMRITA DAS, (se bildet) hadde tatt sin 12. klasse eksamen og kom i 1. divisjon med 85 % poeng. Det er slik de regner karakterer i India. Vi fikk også denne gangen se kartoteket for alle våre 273 barn. Hvert barn har sin egen mappe med alle personlig nødvendige opplysninger. (Se bildet) Denne blir oppdatert med jevne mellomrom om utvikling og karakterer. Ingen ting er overlatt til tilfeldigheter.

Fryktelige hendelser
Etter dette har Nepal opplevd to ødeleggende jordskjelv pluss flere mindre etterskjelv. Tusener av mennesker har blitt husløse, mange er skadde og mange tusen er døde. Disse skjelvene har også blitt følt i India og spesielt i de områdene hvor vi har vårt arbeide. Vi ringte straks til Rana Samuel i Siliguri for å høre om noen av våre barn eller venner hadde blitt skadet eller på noe vis forulykket. Heldigvis var ingen skadet men alle var mer eller mindre sjokkert og redde for nye skjelv. Alle barna i alle sentrene var i god behold.

Barneutviklingssentrene (BVK)
Sentrene kalles BVK hvilket betyr «barneutviklingssentrene». Ordet er dekkende. Barna utvikler seg som mennesker fysisk, mentalt, åndelig og kunnskapsmessig. Hvert senter har gode mentorer med et stort hjerte for barna og følger med på hvordan de utvikler seg. Disse omsorgspersonene samarbeider med lokale rådgivere fra landsbyen og med familiene som har barna sine på senteret. Alle barn går på skole og får den undervisningen som er fastsatt av den indiske staten. Vi hjelper til med økonomien gjennom fadderordningen. Om noen blir syke så er våre folk til stede med det samme og skaffer hjelp.
Alle er svært takknemlige for hjelpen de får.

Vedlikehold av sentrene
Det hender av og til at det blir behov for vedlikehold. Sentrene er bygd opp på enkelt vis. I mars måned kom det er sterk vind som raserte mange hus i Nord Bihar i delstaten hvor flere av våre sentre ligger. To av våre sentre ble rammet av stormen og to bygninger ble rasert. Da vi hørte om dette sendte vi penger til gjenoppbygging av husene. Penger fikk vi i vårt faddermøte den 20. april. Disse bygningene er nå gjenoppbygget til alles glede.

Intens varme og regn
Det er ikke bare vinden som kan være voldsom i India. I skrivende stund går en hetebølge over India med temperaturen opp 50 grader Celsius. Mange mennesker får heteslag og befolkningen lider i den intense varmen. I juni kommer Monsun-regnet over India. Det vil avløse varmen men kan på sikt føre til flommer over store deler av India. Også der hvor vi har vårt arbeid, kan det være fare for flom. India har mange ekstremiteter og det er ikke ende på alle ulykker som rammer dette landet og spesielt er de kasteløse utsatt. Vi hører at Nepals myndigheter har behov for å åpne noen av de store damanleggene sine i fjellområdene mot Himalaya og hvis det skjer, vil elvene Ganges og Brahmaputra gå over sine bredder.

Hendelser i Nauka Gat, Siliguri
Dere har hørt om Suraj Mahoto i Nauka Gat som fikk kreft. (Se bildet) Vi fikk nyhetene om at han var syk i fjor og sendte penger så han kunne opereres. Suraj fikk utlagt tarm og cellegift og har blitt frisk så langt.. Vi besøkte han og foreldrene i deres enkle, fattige hjem i Nauka Gat. Hans familie har vært hinduer i mange generasjoner men på et enkelt møte i misjonens bibelskole i Siliguri, ga de til kjenne at de ville bli kristne. De har blitt døpt og hører nå til den lokale kirken på stedet. Det finns flere andre der i Nauka Gat som ser den forvandlingen som har skjedd med denne familie og vi håper at det kan virke positivt på alle de andre familiene i landsbyen. Vi har et greit senter her i denne landsbyen og de har til og med fått bygget et riktig toalett her.

Besøk fra India
Det er en glede å få informere dere om at Rana Samuel (Se bildet) kommer til Norge. Han besøker oss i tiden 23. september til 12. oktober. Vi får anledning til å høre ham i vårt faddermøte den 28. september kl. 18.00 i Peisestuen i Pinsekirken Tabernaklet. Han vil dele med oss fra arbeidet som han og hans kone Pinky står midt oppe i. Vi vil sende en skriftlig invitasjon til alle faddere og minne dere på dette møtet når datoen nærmer seg. Det søkes også om Visum for hans kone Pinky men denne søknaden er ennå ikke ferdigbehandlet av norske myndigheter. Vi håper at hennes søknad om Visum blir innvilget, slik at vi får høre begge i våre møter i Norge.

Igjen kan vi oppmuntre med at alle er med på noe stort som dere kanskje ikke helt er klar over. Dere er med og redder ett, to, tre og noen av dere, enda fler barn fra fattigdom og elendighet. Igjen varm takk til deg. Ønsker hver enkelt en riktig god sommer og vi ber fortsatt om forbønn for alle som arbeider med dalitbarna.


For Komiteen for dalitbarna
Torolf Karlsen


Barna i Adivasi Tola


Oppdaterte arkiver


Kumkum Kumari


Dalitbarna utenfor senteret i Katihar