Rapport fra Bal Vikas Kendra - desember 2012

 
   
 


Barna fra Nepali Tola


Barna fra Harizan Tola


Barna fra Adivasi Tola


Barna fra Pankabari


Barna fra Kauwabari


Undervisning


Bønnestund


Med nål og tråd
Miniatyrbilder - klikk for større
Bilder: Swadipt SamuelAndre Rapporter

 

Rapport fra India des 2012

Rapport fra India april 2011

Rapport fra India nov 2010

Rapport fra India juni 2010

Rapport BVK april 2010

Rapport BVK desember 2009

Rapport BVK september 2009

Rapport BVK februar 2009

Rapport BVK august 2008

Rapport BVK mai 2008

Rapport BVK febr 2008

Rapport BVK nov 2007

 

Swadipt SamuelPå Barneutviklingssentrene (BVK)
har vi de siste månedene satt navn på de forskjellige dyrene, både ville dyr og husdyr. Noen av barna lærer seg å skrive. Barna fra 8-10 årsalderen lærer seg deler av gangetabellen og praktiserer skrivning og lesning på enkelt vis. De eldre barna fokuserer på allmennkunnskap og litt historie om land og valutaenheter, om språk og om lands presidenter osv. De har gått videre og lærer seg mer avansert matematikk og algebra. Diya Gatani ble den flinkeste eleven her, tett fulgt av Simran Pradhan som ble nummer to. De eldste barna får bibelstudier mens de yngre får høre fortellinger fra Bibelen. I sosial aktivitet blir området holdt ren, minst én gang i måneden. Noen eldre barn lærer seg hagestell og enkel form for jordbruk. De eldre jentene lærer seg å brodere på stoff. ange nye aktiviteter komme i gang. Nye barn har kommet til å nye omsorgspersoner har kommet for å arbeide i programmet vårt. Det har skjedd en fornyelse i utdanningssystemet noe som gjør at undervisningen har utviklet seg og ført til forbedringer i undervisningen. Resultatet av dette var så god at vi fant at de barn som hadde problemer med gripe undervisningen har blitt bedre og lærer lettere. Dette har skjedd fordi vi hele tiden har hatt fokus på læring og konstant er oppmerksomme på hvor viktig det er med god kontakt med barnas familier. Sentrenes omsorgspersoner har arbeidet hardt for å lære opp barna og få dem til å forstå hvor viktig det er med god kvalitet.

Nepali Tola (01)
Barna ved dette senteret lærer seg matematikk og forstår seg på mange sider ved forskjellige tallsystemer som brøk og prosentregning. De lærer seg språk og oversetter fra Hindi til engelsk. De lærer grammatikk, å skrive setninger og artikler. Selv de små barna lærer seg Hindi-ord og forstår deres mening. Sonu Chowdary ble den tredje beste i denne skolen. Når det gjelder den åndelige siden av deres undervisning, er barna med på den daglige andakten. Hver uke lærer de seg utenat bibelvers fra det omsorgspersonen forteller dem fra bibelhistorien. Barna har også lært seg å be personlige bønner. Suman Kumar ble syk med alvorlig feber og hvert barn i senteret gikk til hjemmet hans for å be for ham. Suman ble frisk fra feberen. På det sosiale området går omsorgspersonene og barna sammen for å utføre et arbeide i deres kommune. Det består i oppsamling av boss og reparasjoner av huller i veien som de fyller med jord og grus. Den 17. desember vil dette senteret invitere til et juleprogram.

Harizan Tola (02)
Dette barneutviklingssenteret er det beste bland alle sentrene og har nå 52 innskrevne barn. De minste barna seg dele- og gangetabell og annen matematikk. Flere av barna er blitt ganske flinke i dette. Omsorgspersonene hjelper dem med å lese engelsk fra bøker og å forme setninger fra Hindi til engelsk. De lærer seg også å bruke verbene på begge språk. På Hindi lærer de å forme setninger både muntlig og skriftlig. Noen av de eldre barna får også utvidet undervisning og lærer geografi om land i verden. I dette senteret får de innsikt i historie og lærer hvordan oppfinnelser har kommet til og historien om oppfinnerne. Noen av barna her lærer matematikk på et høyere plan som geometri og algebra. På det sosiale området tar barna med sine omsorgspersoner del i oppryddingsarbeidet i området og fjerning av boss. Dette skjer én gang i måneden. Dette skjer for at folk som lever der skal bli oppmerksom på hvor nødvendig det er med helse og hygiene. Den åndelige biten ved senteret består av bibellesning og lære utenat bibelvers. Barna her er også opptatt med bønn. Den 15. desember skal barna ved dette senteret fremføre et juleprogram for alle interesserte.

Nauka Ghat (03)
Dette er et senter for barn med Bengali bakgrunn. Alle barna i dette senteret, kommer fra den bengalske kulturen og går på bengalsk allmennskole. På dette senteret er det høy aktivitet. Barna her er fokusert på matematikk, geometri og engelsk språk. De lærer seg engelsk både muntlig os skriftlig. Chumki Bormon og Netai Saha kom ut best i sin eksamen ved senteret. Den sosiale biten har vært fokusert på undervisning om HIV og AIDS. Det har også vært gjennomført et program som går på helse og hygiene denne måneden. Ved senteret ble det holdt et seminar fokusert på AIDS og røde sløyfer ble utdelt til alle deltakerne ved seminaret. Omsorgspersonene har også begynt å lære de eldste barna broderi. Barna ved dette senteret skal ha sin eksamen i begynnelsen av desember. Den 22. desember blir det feiring av julen ved Nauka Ghat-senteret.

Adivasi Tola (04)
De små barna ved dette senteret lærer seg matematikk og tallbehandling samt alfabetet og setningsbygning ved å fulle ut setninger med åpning for ord. Eldre barn lærer å fremsi engelsk poesi og diktfraser. Dette senteret har gjennomført streng hygiene og renslighet. Hver dag blir barna sjekket for rene negler, øyner og ører, for å opprettholde rensligheten. Både Minni Kujur og Rakesh Saha oppnådde andreplassen i sine klasser i dette senteret. I åndelig utvikling har disse barna lært seg å be personlige bønner og gjøre forbønn for hjemmet og for sykdom. Omsorgspersonene oppmuntrer barna ved bibelfortellingene. På det sosiale området er barna aktive med oppryddingsarbeid i nærområdet og har også gravd en avløpskanal gjennom landsbyen.

Naya Basti (05)
Barna ved dette senteret kommer hovedsakelig fra nepalsk bakgrunn og har lite utdannelse. I løpet av de siste månedene har vi imidlertid sett en bedring med hensyn til deres læring. Noen av de minste barna er nå i stand til å si navn på året måneder og ukens dager – på engelsk, og skrive det hele ned. Et av barna ved navn Devraj Bareva kan nå snakke litt engelsk. Andre barn kan nå klare deler av gangetabellen både på nepalsk og engelsk. Omsorgspersonene bruker plansjer i undervisningen av barna og det virker bra i dette senteret. Rikita Thapa ble nummer tre i sin klasse i følge den siste eksamen som ble foretatt her. Det blir en avsluttende eksamen for året i løpet av desember måned.

Phanka Bari (06)
I dette senteret har vi også barn med nepalsk bakgrunn og alle taler nepalsk. De yngre barna nærer seg enkel matematikk og alfabetet. De lærer navnene på de forskjellige dyrene, både ville dyr og husdyr. Noen av barna lærer seg å skrive. Barna fra 8-10 årsalderen lærer seg deler av gangetabellen og praktiserer skrivning og lesning på enkelt vis. De eldre barna fokuserer på allmennkunnskap og litt historie om land og valutaenheter, om språk og om lands presidenter osv. De har gått videre og lærer seg mer avansert matematikk og algebra. Diya Gatani ble den flinkeste eleven her, tett fulgt av Simran Pradhan som ble nummer to. De eldte barna får bibelstudier mens de yngre får høre fortellinger fra Bibelen. I sosial aktivitet blir området holdt ren, minst én gang i måneden. Noen eldre barn lærer seg hagestell og enkel form for jordbruk. De eldre jentene lærer seg å brodere på stoff.

Kauwabari (07)
I dette senteret er barna mellom 4 til 7 år. De lærer seg alfabetet på Hindi og engelsk. De undervises i grunnleggende hindi grammatikk. I matematikk lærer
barna seg enkel tallbehandling og språk, både Hindi og engelsk. Manisha Kerkatta har blitt virkelig flink på skolen i dette senteret. I sosiale aktiviteter går Kauwabari foran som et godt eksempel i renslighet og hygiene, likeså når det gjelder grønnsakdyrking i liten skala. Barna elder alle disse aktivitetene.

Hva skjer med noen av disse barna?

Joy Dev Roy
Joy Dev har avsluttet sin kjøretid og venter nå på din kjørebevis. Fra Juli har han deltatt på en korttids bibelskole men var dessverre ikke i stand til å fullføre denne grunnet familieproblemer. Han har nå fått seg et arbeide og tjener godt.

Lokesh Tamang
I desember 2012 avsluttet Lokesh Tamang seks måneder på vår bibelskole (BDTI) og i januar 2013 planlegger han å gå på en musikkskole. Han vil så gjerne bli en lovsangsleder.

Opplysningsmøter i regi av BVK sentrene

Hvordan bygge relasjoner i hjemmene:
I dette seminaret satte vi fokus på behovet for sunne relasjoner i hjemmet. Familiemedlemmene trenger å bevare og gjenopprette sunne relasjoner innad i familien. Når barna ser at det er god relasjon mellom foreldrene, vil de i sin tur også få et godt liv og oppleve gode familierelasjoner.

Hvordan unngå bråk i hjemmet:
I dette seminaret satte vi fokus på hvordan man kan unngå spenninger som kan resultere i vold i hjemmet. De fleste hjem i dalitenes samfunn er utsatt for bråk i familien. Etter at seminaret var slutt, ga folk uttrykk for glede og ville vite mer om dette.

Relasjoner mellom mann og kone:
I denne undervisningen og med dette tema, ble mann og kone oppmuntret til å elske hverandre og vise gjensidig respekt for hverandre. Man delte tanker omkring dette og vi hentet vitnesbyrd om dette fra Bibelen, Hebr. 5:22-29 og 1. Pet 3:1-7

Relasjon til dine barn:
Deltakerne ble informert og lært om hvordan de kan ha et god og respektfull forhold til sine barn. De fikk vite at det er nødvendig å verdsette barna og behandle dem med respekt.

Undervisning om helse:
I våre seminar om helse og hygiene blir folket informert om kroppens helse og hvordan man kan unngå sykdom ved å ha en sunn livsstil. I slike seminarer har vi besøk av profesjonelle folk som er spesialister på sitt område og som gjentatte ganger har deltatt og talt til mange mennesker.

Hygienen i regnperiodene:
Dette seminaret ble holdt i regntiden. Man opplever at de fleste barn blir syke i regntidene. Gjestetaleren vår talte og brakte mye nyttig informasjon om hvordan man kan holde kroppen tørr og få vannet vekk fra hodet. Han informerte videre om årsaken til at barn ble syke fordi de liker å leke med vann i sølepyttene.

Gode matvaner:
Seminarer har også blitt holdt vedrørende hvordan vi kan spise sunn mat. Det ble fokusert på det faktum at å spise stekt og fettholdig mat, leder til forstoppelse og luft på lang sikt.

Nye omsorgspersoner kommer til sentrene

Shayam Lal er en ung gutt som har begynt i BVK-senter nr. 2, Harizan Tola. Han har høyskoleutdannelse og eksamen i data. Han elsker å undervise barna ved senteret.

Biprosh Roy er en annen ung mann som har forskerutdannelse. Han har nå blitt med i BVK-senter nr. 3, Nauka Gat og vil lære barna i sport og gymnastikk. Han tilstedeværelse ved senteret har ført til en styrking av barna ved senteret. Biprosh er gift med Sunandha.


Hilsen fra
Swadipt Samuel, Siliguri, India


toppen


Kjære fadder;

Om bare få dager er vi inne i et nytt år 2013. Vi i komiteen for Dalitbarna vil bringe en takk til deg som har vært med og sendt dine månedlige beløp. En riktig stor takk. Skulle ønske dere kunne se dette arbeidet fysisk, men i alle fall kommer her en fersk rapport fra “Dalitbarna”. Les den nøye og se på bildene, kanskje du kjenner igjen ditt/dine barn. Det kan hende du finner at barnet du er fadder for, har gjort det best i klassen også? Vi er glade for alt som gjøres for “Dalitbarna” og tror at det har betydning for disse barnas framtid. Vi håper og tror at de alle får en spesiell jul. Sist men ikke minst, ønsker vi hver enkelt av dere en riktig god jul og et godt nytt år.

Med vennlig hilsen
For Hjelp til dalitbarna
Torolf Karlsen

 

 


Vil du støtte et eller flere dalitbarn eller kjenner noen som vil støtte –
ta kontakt:


Torolf Karlsen,
Nye Sædalsveien 84,
5099 Bergen
tel 996 97 543
E-post: toro-kar@online.no
 

 

   

   

Webmaster