PRANPUR BLOCK
cHILDRENS dEVELOPMENT cENTRE
 
Vår samarbeidskirke i India, Bethel Church Association, har en eiendom i Pranpur block. Spredt utover dette område bor tusener av kasteløse mennesker i dypeste fattigdom. De eier ikke land og har ikke fast arbeid. Deres barn vokser opp i den samme fattigdom som deres foreldre hvilket betyr at neste generasjon vil befinne seg på samme stadiet som deres forfedre.

På denne eiendommen ble kjøpt for noen år tilbake og ved hjelp av misjonen i Norge ble det bygget et senter med en skole for fattige kasteløse barn (daliter). På det meste var der 380 barn som fikk skolegang her. Prosjektet ble kalt Childrens Development Center (CDC). En stor amerikansk organisasjon med fokus på barn i fattige land, støttet prosjektet med penger og CDC ble til enorm velsignelse og utvikling for store deler av Pranpuir Block.

Prosjektet avsluttes

Men i 2017 var det stopp. Den indiske sentralregjeringen anklaget Compassion International for å ville konvertere barna fra hinduisme til kristendom. Den amerikanske organisasjonen fikk ikke fortsette med sin støtte til barna og  ble forbudt i hele landet. Dette førte til at utallige hjelpeprosjektet og skoler ble lagt ned over hele India. Barna ble sendt hjem og alle lærere og andre mistet jobben. Bethel Church Association måtte også stenge sitt senter og all aktivitet opphørte.

Men nå kommer vi til å starte opp igjen med CDC i Pranpur block. Rehabiliteringsarbeidet er allerede i gang. I november besøkte en gruppe på ni personer stedet for å se på muligheter for oppstart av senteret med nye barn og ny staff. Målet er å komme igang med 50 barn - til å begynne med. Jan Henrik Rosland fra Pinsekirken Tabernaklet har tatt noen bilder fra senteret slik det så ut i november 2017:
 
 
Her er bilder fra nov 2017 da vi så senteret
 
 
 
 
Vi trenger mange faddere til prosjektet
 
Vi har en visjon for dette prosjektet og ser flere hundre barn på nytt får en mulighet til skolegang. At senteret igjen skal bli fylt med glade barn og dyktige lærere som bryr seg om barna skolegang. Vi ser for oss. Vil du være med å støtte disse barna og bli fadder? Det koster kr. 250,- i måneden. Ta kontakt med oss: Klikk her for å møte barna i dette nye fadderprosjektet

Torolf Karlsen, tel 996 97 543 eller Inger Karlsen, tel 922 69 483 eller e-post toro-kar@online.no
 
 

Webmaster