FATTIGE MENNESKER FÅR HJELP OG MAT Å SPISE
 

Mens COVID-19-krisen fortsetter å true oss, har Indias regjering SATT INN en streng lov som har ført til 21-dagers nedstengning av hele nasjonen. Nå har det gått over 60 dager siden denne nedstengningen begynte. Bethel Church, i tett samarbeide med Statlige myndigheter og distriktsadministrasjon, har gått inn for å gi lindring til befolkningen ved å gi mat til over tusen mennesker i vårt distrikt.

Ved å følge alle sikkerhets- og hygienetiltak har Bethel Church begynt sin hjelpetjeneste ved å tilby måltider i dagligvaresett til de fattige i samfunnet. Disse består av dagarbeidere, migrantarbeidere, bygningsarbeidere og trengende mennesker i alderdomshjem og nattsentre. For tiden jobber vi effektivt i både Katihar og i distrikter i Darjeeling.

Det verdensomspennende utbruddet av COVID-19-pandemien har rammet verden med en spesiell krise. På grunn av den nasjonale nedstengningen, eroderes sjebnen til tusenvis av dagarbeidere og migrantarbeidere med sine familier. I disse tider med uvisshet, tror vi at det er vår vår kristne plikt å hjelpe og støtte de som er rammet. Jesus sa det slik: "Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Matt 25:40

Raja Samuel, pastor og koordinator

 
 

Disse bildene er helt nye (mai 2020) og viser våre samarbeidspartnere i aktivitet blant folk av alle klasser og samfunn. 

 

Vi er taknemlig for din gave til denne nødhjelpen til fattige mennesker i deltatene Bihar og Vest Bengal.

Du kan gi din gave på kto nr. 3633 43 48033 eller på VIPPS 603516