Nødhjelpsarbeidet fortsetter i India

Nødhjelpsarbeidet på våre felt i Inda fortsetter for fullt. Fra våre venner og medarbeidere i Bethel Church Association har vi fått rapporter og bilder og vil få presentere noen av disse bildene for dere på denne nettsiden.
Vi ser folk fra forskjellige grupperinger og kaster som strømmer til utdelingen.

Arbeidsmarkedet er stengt ned og de som er verst stilt er dalitene, de kasteløse indere, som for det meste er dagarbeidere. De er nå arbeidsløse og har ikke penger til å kjøpe mat til sine familier. Nøden er stor og kirkens folk tar del i den nødhjelpen disse menneskene trenger. Det kjøpes inn mat i større kvanta med penger fra mennesker i Norge og maten pakkes i små plastsekker og på den måten kan man hjelpe mange.

Vi ser også bilder hvor politiet er til stede. Det skyldes at mange mennesker er desperate og kan tenke seg å stjele maten ogg utøve vold for å ta maten fra våre folk på vei til møteplassene.

 

 
 
 

Vi oppfordrer alle til å gjøre forbønn for dette spesielle hjelpearbeidet bland de fattige i India. Millioner av mennesker er berørt av Corona-pandemien og mange andre ulykker som kommer som en følge av denne.

 
 
 

Se video fra hjelpearbeidet 1

 

Se video fra hjelpearbeidet 2