Hva koster det å hjelpe et kasteløst barn?

 


Skolearbeid
Dalitbarna er ivrige på skolen

Nok egg til alle

Egg er et viktig tilskudd i kosten

Moro og lek hører med

Moro og lek sammen hører med

Glade kokker
Glade kokker - flink med maten   

Vi lever i et av verdens rikeste land og med en levestandard som overgår de fattige landenes fatteevne. Norge har flere år på rad blitt kåret til det beste landet å leve i. Vi har muligheten nå til å gjøre noe for andre og bruke noe av overfloden på andre enn oss selv. Og her ligger velsignelsen i livet. Som den gamle boken sier: Gi så skal dere gis. Ingen blir fattigere av å gi fra seg noe av overfloden. Og så får du så mye tilbake. Følelsen av å ha gjort noe godt og vissheten om at en annen et annet sted på kloden får en mulighet til et bedre liv.

Fadderordningen
Det er dette fadderordningen handler om. Noen av barna vi presenterer her er foreldreløse men andre har foreldre. Men likt for dem alle er at de ikke har penger eller muligheter til å sende barna deres til skole, de har simpelthen ikke penger. De er like fortvilet som du og jeg ville være om vi hadde vært i en lignende situasjon. For det kjæreste vi alle har er barna våre.

Hva det koster
Det koster kr. 250,- i måneden å underholde ett barn på skolen i Bihar og Vest Bengal.  Dette er sentre som er under misjonens overoppsyn og med kvalifiserte lærere og omsorgspersoner som er dedikerte til barna og i stand til å være deres lærere og mentorer. For disse pengene får de

- skolegang fem dager i uken.
- skoleuniformer og
- sko på føttene,
- bøker og skolemateriell,
- ett godt og sunt måltid mat om dagen og
- lærernes lønninger blir betalt av dette beløpet.

Administrative utgifter
Mange spør oss: Hva bruker dere i administrasjonsutgifter? Da kan vi svare: Vi har administrasjon men ingen er lønnet i dette arbeidet. Alle de kr. 250,- som gis per barn,  blir sendt ut i sin helhet. Portoutgifter og penger til revisor blir dekket av ekstramidler som vi får. Vi er glad for at vi dermed kan si alle midlene til barna går ut - uavkortet.

Ordnede regnskapsrutiner
Vi har ordnede regnskaps- og revisjonsrutiner. Alle medarbeidere i fadderordningen gjør arbeidet frivillig, hvilket betyr at det ikke finns lønnsutgifter. Pengene blir kanalisert gjennom Pinsekirken Tabernaklets ordinære misjonsarbeide mot India.

Flere kan gå sammen om underhold
Dersom det synes å være for mye for én person å underholde ett barn, kan flere gå sammen om støtten. Dette gjelder for enkeltpersoner eller for eks. for søndagskoleklasser, speiderpatruljer, lag og foreninger.

  

 
     
   
Webmaster