Hvem er med og hvem leder prosjektet?

 

Komiteen for dalitbarna

Fadderordningen for dalitbarna i India har sin egen komité. Den ble nedsatt ganske tidlig i begynnelsen av arbeidet og har fungert fint som et tilretteleggende og koordinerende organ for fadderordningen. Hvert komitémedlem har sin funksjon og står under Misjonsrådet i Pinsekirken Tabernaklet.
 
Medlemmer i komiteen:
Torolf Karlsen,
Inger Karlsen,
Anlaug Frantzen,
Rolf Svellingen,
Anni-Elise Svellingen, 
Constance Karunairasah, Signe Gjerde Arefjord.
Revisor: Åge Frantzen
 
 
 
 
Kanskje du vil kommunisere med oss?
Her er siden for nettopp det

   
Torolf KarlsenVisjonen og tanken er vel min. Mitt navn er Torolf Karlsen, jeg er nå 75 år og har vært misjonær mesteparten av mitt liv. Jeg er gift med Inger som også deler min visjon. Vi har tjent Gud i tre land i Øst Afrika, Tanzania, Kenya og Uganda. Nå er vårt misjonskall India

Du kan lese mer om min livshistorie på mitt eget nettsted. Jeg har delt visjonen med mine venner og medarbeidere i Pinsekirken Tabernaklet som også føler at behovet er reelt tilstede. Tiden har også kommet da vi må gjøre noe for disse barna og få til en fadderordning som hele menigheten kan ta del i.

 

Ikke et krav men en velsignelse

Jeg ser ikke på dette som et nytt krav som fremsettes for menigheten og andre utenfor forsamlingens krets. Jeg ser på fadderordningen som et tilbud og en nåde som Gud gir oss slik at vi ytterlige kan få være med og velsigne de elendige og dermed også øke lønnen som vi tror engang skal utdeles. Ettersom vi enda ikke har ferdigstilt komiteen, er det ikke så mange navn jeg kan presentere ennå. Men det kommer etter hvert.  Ellers vil jeg være åpen for innspill slik at vi kan få dannet en sterk og dedikert komité som kan holde i prosjektet.

Vår søsterkirke i India
Jeg vil også nevne forbindelsen til vår søsterkirke på det aktuelle sted i India. Menigheten har i 50 år hatt misjonsarbeide i India i provinsen Bihar ut fra byen Katihar. Dette området er det mest tilbakeliggende i hele India. Undertegnede har også besøkt feltet fire ganger siden år 2000. Leder for Bethel Church Association heter Subhash Samuel.  Våre venner vil sette opp sitt eget system for å holde ordning på dalitbarna som etter hver vil komme inn under fadderordningen og kommunisere med oss her.

Brosjyre
Det er også laget en brosjyre i forbindelse med fadderordningen. Denne kan du laste ned og skrive ut og kanskje også gi den videre til andre du mener kan være interessert i programmet. Klikk her for brosjyren

Spørsmål og svar
Det kan være du har spørsmål du vil ha svar på med en gang. Vi har laget en side med spørsmål og svar hvor du kanskje kan finne svar. Se spørsmål og svar her

For kontakt med fadderordningen ber vi at du bruker:
 

Torolf Karlsen,
Nye Sædalsveien 84
5099 Bergen

Mobil 996 97 543
E-post: Dalitbarna i India

Penger kan sendes til Pinsekirken Tabernaklet Ytre Misjon merket "Dalitbarna" kto. 9791 10 99377

Skattefradrag
For alle gaver mellom 500 og 12000 kr per år kan du få skattefradrag.
Her kan du hente skjema for skattefradrag     

 
   
 
     
   
Webmaster