Bethel Church utvider sin bibelskole i Siliguri, Vest Bengal. Navnet er Bethel Disiple Training Institute (BDTI). Bibelskolen er nå under utvidelse og første etasjen har allerede blitt utvidet med slik bildene viser. Neste byggetrinn vil være 2. etasje med en kostnadsramme på 165.000,- NOK. Når denne står ferdig vil skolen kunne ta inn jenter som føler kall til forkynnergjerningen
     
Bibelskole i Siliguri er nå ferdig utbygget og vi takker alle givere som har støttet prosjektet. BDTI er utrolig viktig for det evangelske arbeidet i hele bevegelsen Bethel Church Association og per i dag er det omlag 25 unge mennesker samlet til undervisning i skolen.
     
     
Vår søsterkirke i India, Bethel Church, har i mange år drevet en bibelskole for unge menn med kall til vitnetjenesten i India. Tidligere var bibelskolen lokalisert i byen Lucknow men ble flyttet til et nytt felt i byen Siliguri i Vest Bengal.
Dette disippeltreningssenteret har vært til stor velsignelse og mange har blitt frelst ved de vitner som har gått ut fra skolen. Bygningen som huser bibelskolen og tomten er kjøpt og betalt og tilhører vår misjon 100 %.

UNDERVISNING FOR KVINNER
Behovet i dag er å begynne med undervisning også av kvinner. Dette har til nå har vært umulig på grunn av plassmangel og tilstrekkelige kapasitet. Nå kan dette ordne seg ved at vi starter en innsamling for å få ferdig en etasje til på taket av første etasje. Den totale kostnadsrammen vil være 164.000 kroner. Av disse er allerede 24.000,- gitt. I dette skrivet kan du se noen bilder fra stedet og den byggeaktivitet som er i gang for å bøte på skader på bygningen og samtidig utvide første etasje.

SOLID KONSTRUKSJON
Pastor Subhash sammen med rektor Prabunat inspiserer det pågående arbeidet. I denne utvidelsen av første etasje, legges det et nytt dekke over første som igjen vil bli gulvet i en ny etasje over. Det brukes bambus til støtte for dekket over og denne enkle metoden er gjennomprøvd i uttallige bygg i India.

NOEN AV AKTØRENE
Her er noen av aktørene i byggevirksomheten. Vi ser pastor Patrick (nr. 2 fra venstre) med Subhash. Helt til høyre står murmesteren som har ansvar for byggingen. De to andre er håndlangere. Pastor Patrick er en Herrens tjener som vinner mennesker for Gud. I dag har han ansvaret for fire menigheter i distriktet.

DEKKET I FØRSTE ETASJEN ER FERDIG
Rektor Prabunat beundrer det nye gulvet som er ferdigstøpt. En kan få en aning om størrelsen på dette tilbygget som vil romme toaletter og et nytt kontor m. m. Det er viktig at grunnarbeidet er solid. Arbeidet er godt ivaretatt ved at våre samarbeidspartnere kjenner entreprenøren. Vi er trygge på kvaliteten. Du har sett noen av bildene som gjelder påbygging og utvidelse av bibelskolens første etasje. Når denne delen er ferdig, begynner arbeidet med en helt ny etasje på taket av den første.

KOSTNADSKREVENDE
Denne delen vil være langt mer kostnadskrevende. I denne etasjen vil det være tre toaletter, tre andre rom til forskjellig bruk og en stor møtehall for undervisning og møter på søndager. Vi appellerer om en gave til prosjektet. Gjør det mulig for jenter også å få bibelundervisning og bli vitner for Jesus.
 

Pastor Patrick og Pastor Subhash og tre arbeidere

 

Den bakre veggen er revet, klart for utvidelse

 

Dekket er ferdig støpt, nå skal murene på plass

 

 

 


 

Jasons vitnesbyrd (navnet er forandret):

 

Jason er muslim, og faren hans er lærer i en moské. Jason var nysgjerrig etter å få lære om Jesus og leste i hemmelighet i Bibelen og mange kristne bøker, og han surfet på internett for å få vite mer om Jesus. Hvis han ble oppdaget, ville faren hans straffe ham alvorlig. For to måneder siden tok faren ham til den muslimske retten for å få han straffet for å lese Bibelen. Han løp av sted, tok et tog og kom til byen. I tre dager vandret han omkring i nærheten av togstasjonen og sov på plattformen med tom mage. En kveld fikk han plutselig øye på en fersk Chapatti (indisk flatbrød) som lå på gaten. Han tok og spiste den. Etter å ha fått styrke av maten, gikk han inn i byen. Der traff han på en kristen bokhandel, hvor han gikk inn for å se på noen bøker. Bokhandleren så denne gutten i skitne klær og spurte hvordan det sto til. Jason fortalte alt til bokhandleren, som visste om bibelskolen vår og ringte med det samme for å få en plass til gutten. I dag er Jason døpt og studerer ved bibelskolen. Han er en briljant elev. Jason har fremdeles alle merkene fra sin far på kroppen. Han ønsker å studere ved bibelcollege og har en drøm om å starte en bibelskole for muslimer.

 

     

Pastor Subhash ønsker velkommen

Swadipt, admin, hilser elevene

Jentene er interessert i Guds ord

Dyp konsentrasjon over skriften

Lovsang og lovprisning

Møte med informasjon til elevene

Alle bilder: Swadipt Samuel.
Miniatyrbilder.  Klikk for forstørrelse

Gruppestudier er en del av bildet

Bønnemøtene ekstremt viktige

 
     
     

De siste bilder fra bibelskolens bygg i Siliguri, april-juli 2013

 

Her er de siste bildene vi har fått fra den siste fremdriften av arbeidet med å utvide og bygge en ny etasje på bibelskolen i Siliguri. Vi gleder oss storlig over fremgangen og ser frem til å se bygget ferdig til høsten

     

Skolebygningen sett fra siden

Rommene begynner å ta form

Skolen sett fra forsiden og inngangspartiet

En av arkene inne i 2. etasje

Korridoren og rommene kommer opp

En mengde murstein skal mures opp

Her blandes sement med sand

God jernbinding er gjort på taket

På toppen et sterkt lag med konkret

Mange kvinner får jobb selv om det er tungt

Mennesker fra nærmiljøet er arbeid

Det gjelder å avrette taket riktig

Bambus til reisverket samles

Bambuspåler reiser som reisverk

Trappehuset og trappen blir ferdig

Bygget går frem med fart

Snart legges taket

En bue over de store møtesalen

 

Bilder fra bygget i juni 2012

Utvidelsen av skolen er fullført

Det er satt inn dører og vinduer

En midlertidig spisesalen på taket

Bibelskolen sett fra siden

Bibelskolen sett fra baksiden

Bibelskolen sett forfra

Ungdommer samles til møte i BDTI

Rev. Prabunat - rektor ved BDTI

Lovprisning i møte på BDTI

     
     
Her kan du se en skisse og plan for 2. etasje    
Her kan du gå direkte til vår gaveside